ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Richard Ellis, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 RICELIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Richard Ellis Williams

Short Title: Williams, Richard Ellis, papurau (papers)

Creation date(s): 1802-1950 (crynhowyd [1880]-1950)

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Richard Ellis Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Richard Ellis Williams (1862-1926), o Ben-y-ffridd, Llanuwchllyn, sir Feirionnydd, yn weinidog gyda'r Bedyddwyr. Gweithiodd yng ngorsaf rheilffordd Dolgellau, sir Feirionnydd, cyn symud i Fanceinion, swydd Caerhirfryn, ac yna i Goleg y Bedyddwyr yn Llangollen, sir Ddinbych. Bu'n weinidog ar Gapel Penuel. Cwmafan, sir Fynwy, 1886-1889, gweinidog yn Llundain, 1890-1904, ac ym Mhen-bre, sir Gaerfyrddin, 1904-1926. Roedd ganddo ddiddordeb byw yn hanes ei enwad ac am ugain mlynedd olaf ei fywyd bu'n Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru; sefydlodd y Gymdeithas Wobr Goffa Richard Ellis Williams yn 1947, mewn ymgynghoriad â'i fab R. A. Ellis Williams.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. Richard Ellis Williams, rhai eglwysig yn bennaf, 1802-1950, yn cynnwys cyfrolau o nodiadau pregethau, 1887-1918; pregethau, 1883-1926; gohebiaeth R. A. Ellis Williams yn ymwneud â Chymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru a Gwobr Goffa Richard Ellis Williams, 1947-1950; a phregethau Humphrey Ellis, Salem, Cwmfelin,[1860]-1870 = Papers of the Rev. Richard Ellis Williams, mainly ecclesiastical, 1802-1950, including volumes of sermon notes, 1887-1918; sermons, 1883-1926; correspondence of R. A. Ellis Williams relating to Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru and Y Gwobr Goffa Richard Ellis Williams, 1947-1950; and sermons of Humphrey Ellis, Salem, Cwmyfelin, [1860]-1870.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg, Almaeneg

System of arrangement: Trefnwyd fesul bocs

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru dan y teitl 'Rhestr o Bapurau Richard Ellis Williams'. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i LlGC.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Daeth y papurau i feddiant ei fab, R. A. Ellis Williams.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs R. A. Ellis Williams, Caterham, merch yng nghyfraith R. Ellis Williams trwy law y Parch. Hugh Matthews, Llundain,1981.

ALLIED MATERIALS

Related material: Y mae ychwaneg o bapurau Richard Ellis Williams yn LlGC, Papurau W. R. Watkin.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys peth deunydd cynharach a gasglwyd gan Richard Ellis Williams ac sy'n rhagddyddio ei eni, a gohebiaeth ei fab sy'n ôl-ddyddio ei farwolaeth.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr of Bapurau Richard Ellis Williams.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | England | London
Baptists | Wales
Baptists | Wales | Research
Wales | Church history
Williams, Richard Ellis, | 1862-1926 | Archives

Personal names
Watkin , W. Rhys (William Rhys) , 1875-1947
Williams , Richard Ellis , 1862-1926

Corporate names
Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru

Places
Pembrey (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details