ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Bethel, Borth-y-Gest, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 BETEST

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Eglwys Bethel, Borth-y-Gest

Short Title: Eglwys Bethel, Borth-y-Gest, papurau (papers)

Creation date(s): 1871-1967

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Eglwys Annibynnol Bethel,Borth-y-Gest.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Bethel, Borth-y-gest, Porthmadog, sir Gaernarfon, yn 1867 a pharhaodd ar waith tan y 1960au. Dros y rhan fwyaf o'r cyfnod hwn (1887-1935), y gweinidog oedd y Parch. W. Ross Hughes, a gasglodd nodiadau ar hanes yr eglwys, ac ychwanegwyd atynt gan ei ferch, Mrs E. P. McLean.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion yn ymwneud yn bennaf ag Eglwys Bethel, Borth-y-gest, sir Gaernarfon, 1871-1967, yn cynnwys galwadau i bregethwyr, gohebiaeth, cyfrifon, cofrestri'r Gobeithlu ac eitemau printiedig; nodiadau ar hanes yr eglwys gan Mrs E. P. Mclean ac W. Ross Hughes, [1895]-[1967]; ac eitemau'n ymwneud ag Eglwys Siloam, Morfa Bychan, sir Gaernarfon, 1871-1923 = Records relating mainly to Bethel Welsh Congregational Church, Borth-y-gest, Caernarfonshire, 1871-1967, including pastoral calls, correspondence, accounts, Band of Hope registers and printed items; notes on the history of the church, by Mrs E. P. Mclean and W. Ross Hughes, [1895]-[1967]; and items relating to Siloam Congregational Church, Morfa Bychan, Caernarfonshire, 1871-1923.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol gan fwyaf.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddarllen papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Mrs E. P. McLean, Porthmadog, 1971.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Eglwys Bethel, Borth-y-Gest.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ganllawiau ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Congregational churches | Wales | Gwynedd
Eglwys Bethel (Borth-y-Gest, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Gwynedd

Personal names
Hughes , W. Ross

Corporate names
Eglwys Bethel (Borth-y-Gest, Wales)

Places
Borth-y-Gest (Wales)
Porthmadog (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details