ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Dewi Dawel, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 MSDEWIDAW

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Dewi Dawel

Short Title: Dewi Dawel, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): [?1830au]-1922

Level of description: Fonds

Extent: 10 cyfrol

Name of creator(s): David Evans (Dewi Dawel)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd David Evans (Dewi Dawel, 1814-1891) yn fardd, teiliwr a thafarnwr. Ganwyd ef 16 Medi 1814 ym Mhen-y-garn, Llanfynydd, sir Gaerfyrddin, yn un o naw o blant Thomas Evans (m. 1833). Priododd Mary Davies (m. 1867) ar 10 Tachwedd 1837 a chawsant deg o blant. Sefydlodd fusnes teiliwr, yn ogystal â siop a thafarn, yng Nghwmdu, Talyllychau; roedd hefyd yn gasglwr trethi yno hyd 1881. Roedd yn gystadleuydd a beirniad rheolaidd mewn eisteddfodau a chyrddau llenyddol lleol, yn ogystal â mynychu amryw weithgareddau eraill. Fel Undodwr, cyfrannodd gerddi yn rheolaidd i'r Ymofynydd. Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn hanes plwyf Talyllychau a'r abaty. Cyhoeddwyd ambell i faled, traethawd a cherdd o'i waith. Bu farw David Evans yng Nghwmdu, 20 Rhagfyr 1891. Ymysg ei feibion oedd Thomas Morgan Evans (1838-1892), ysgolfeistr Cwmdu, a William Evans (Gwilym Caradog, 1848-1878); priododd un o'i ferched, Esther (1856-1935), â John Phillips Griffiths (1860-1929) ym 1882.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau David Evans (Dewi Dawel), [?1830au]-1891, yn cynnwys barddoniaeth ganddo ef ac eraill, cerddoriaeth, gohebiaeth, llyfr llythyrau a deunydd amrywiol yn ymwneud â hanes Talyllychau. Ceir hefyd ychydig o bapurau, 1922, yn gysylltiedig â llysoedd maenor Manordeilo. = Papers, [?1830s]-1891, of David Evans (Dewi Dawel), including poetry by him and others, music, correspondence, a letter book and miscellaneous material relating to the history of Talley. Also included are a few papers, 1922, relating to manorial courts in Manordeilo.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 3199-3206, 9510E, 16113C.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan Mrs J. P. Griffiths, Cwmdu, Llandeilo, merch David Evans (trwy law ei mab Mr D. G. Griffiths, Aberystwyth), Rhagfyr 1932 (NLW MSS 3199-3206); rhoddwyd gan Mr D. G. Griffiths, Aberystwyth, ŵyr David Evans, Awst 1934 (NLW MS 9510E); rhoddwyd gan Dewi G. Griffiths, Abertawe, Rhagfyr 1957 (NLW MS 16113C).

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys. Mae cynnwys NLW MS 3206C yn ôl-ddyddio marwolaeth David Evans.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Dictionary of Welsh Biography down to 1940 (London, 1959); Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume I (Aberystwyth, 1943).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Ionawr 2014


INDEX ENTRIES
Subjects
Evans, D. | (David), | 1814-1891 | Archives
Welsh poetry | 18th century
Welsh poetry | 19th century

Personal names
Evans , D. (David) , 1814-1891

Corporate names

Places
Manordeilo (Wales : Manor)
Talley (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details