ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Adran Amaethyddol Gymraeg, Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 AMCYMGPC

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Adran Amaethyddol Gymraeg, Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru

Short Title: Adran Amaethyddol Gymraeg, Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1927-1968

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): University of Wales. Guild of Graduates. Adran Amaethyddol Gymraeg

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru yn y flwyddyn 1894. Mae pawb sydd yn graddio o'r Brifysgol yn aelodau. Trefnir yn Adrannau sy'n ymdrin â gwahanol bynciau, a Changhennau sy'n ymdrin ag ardaloedd penodol. Roedd yr Adran Amaethyddol Gymraeg yn weithredol o 1927 i 1968. Ffurfiodd bwyllgor (Pwyllgor Bathu Geiriau) i awgrymu termau newydd Cymraeg ar gyfer amaethyddiaeth, a chyhoeddi cylchgrawn, Gwyddor Gwlad, 1952-1963.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau yn ymwneud ag Adran Amaethyddol Cymraeg Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru, 1936-1967, yn cynnwys cyfrifon, 1950-1962; rhestri aelodaeth, 1949-1963; cofnodion printiedig Urdd y Graddedigion, 1927-1951; a gohebiaeth yn ymwneud â thermau amaethyddol, 1944-1968. = Papers relating to the University of Wales Guild of Graduates, Adran Amaethyddol Cymraeg, 1936-1967, comprising accounts, 1950-1962; membership lists, 1949-1963; printed records of the Guild of Graduates, 1927-1951; and correspondence relating to farming terms, 1944-1968.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: nodiadau ac adroddiadau; cyfrifon; rhestri aelodaeth; a gohebiaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, t.1, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Menna Phillips, Aberystwyth, yn 1982.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch a Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1982.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003; diwygiwyd Ebrill 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Agriculture | Wales | Terminology
University of Wales. | Guild of Graduates. | Adran Amaethyddol Gymraeg | Archives
Welsh language | Lexicography

Personal names

Corporate names
University of Wales | Guild of Graduates. | Adran Amaethyddol Gymraeg

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details