ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, John, Parch., Aberystwyth, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 MSJOHNWIL

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau'r Parch. John Williams, Aberystwyth

Short Title: Williams, John, Parch., Aberystwyth, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): 1824-1895

Level of description: Fonds

Extent: 8 cyfrol

Name of creator(s): John Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd y Parch. John Williams (1826-1898), Aberystwyth, yn fab i John Williams, masnachwr, a'i wraig Mary (1795-1875). Daeth yn ddirwestwr mawr a sefydlodd 'Band of Hope' yng Nghapel y Tabernacl, Aberystwyth, ym 1852. Daeth yn flaenor yn y capel hwnnw ym 1860 a chafodd ei ordeinio yn weinidog ym 1868. Roedd yn flaenllaw mewn amryw o weithgareddau yn Aberystwyth. Roedd gan John Williams ddwy ferch, yr Athro Mary Williams (?1882-1977) a Jane (neu Jennie) Williams (yn ddiweddarach Ruggles-Gates) (m. 1971), ac un mab, John. Bu farw ar 31 Rhagfyr 1898.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau a fu'n eiddo i'r Parch. John Williams a'i deulu, 1824-1895, yn cynnwys ei lyfr lloffion, [19 gan., ail ½], pregethau ac anerchiadau, [c. 1850]-1895, papurau teuluol, [c. 1826]-1879, deunydd yn ymwneud â Chapel y Tabernacl, Aberystwyth, 1850-1878, cofnodion Cyfarfod Athrawon Sir Aberteifi, 1824-1836, a llyfr cyfrifon ar gyfer y sgwner 'Hope', [1850]-1860. = Papers belonging to the Rev. John Williams and his family, 1824-1895, including his scrapbook, [19 cent., second ½], sermons and addresses, [c. 1850]-1895, family papers, [c. 1826]-1879, materials relating to the Tabernacl chapel, Aberystwyth, 1850-1878, records of Cyfarfod Athrawon Sir Aberteifi, 1824-1836, and an account book of the schooner 'Hope', [1850]-1860.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 16217-16224.

Conditions governing access:

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan ei ddwy ferch Dr Mary Williams, Abertawe, Mehefin 1940 (NLW MSS 16218-16224), a Mrs [Jennie] Ruggles-Gates, Llundain, Awst 1941 (NLW MS 16217D).

ALLIED MATERIALS

Related material: Gweler hefyd LlGC, Mary Williams Papers, sydd yn cynnwys rhai papurau teuluol.

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Moelwyn I. Williams, Y Tabernacl, Aberystwyth : Hanes yr Achos, 1785-1985 (Aberystwyth, 1986); The Times, 31 Hydref 1977, p. 14.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Chwefror 2014


INDEX ENTRIES
Subjects
Schooners | Wales | Aberystwyth
Williams, John, | 1826-1898 | Archives

Personal names
Williams , John , 1826-1898

Corporate names
Tabernacl (Church : Aberystwyth, Wales)

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details