ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwyliau Cerdd Dant Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWYDANCYM

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gwyliau Cerdd Dant Cymru

Short Title: Gwyliau Cerdd Dant Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1953-1966

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Cymdeithas Cerdd Dant Cymru (The Welsh Cerdd Dant Society)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Cerdd Dant, yn llythrennol 'celfyddyd y tannau', yn cynnwys canu cyfalaw i alaw y delyn. Yn 1934 ffurfiwyd y Gymdeithas a elwir yn Gymdeithas Cerdd Dant er mwyn hyrwyddo'r math yma o ganu. Cynhelir Gwyliau Cerdd Dant mewn gwahanol leoedd trwy Gymru.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1953-1966, yn ymwneud â'r Gwyliau Cerdd Dant a gynhaliwyd yn Aberystwyth, 1954 a 1962, a Thregaron, 1966, yn cynnwys cofnodion y pwyllgorau, cyfrifon, gohebiaeth, deunydd cyhoeddusrwydd, ynghyd â rhaglenni a manylion am y cystadlaethau = Papers, 1953-1966, relating to the Cerdd Dant Festivals held at Aberystwyth, 1954 and 1962, and Tregaron, 1966, including minutes of the committees, accounts, correspondence, publicity material, together with programmes and details of competitions.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl y gwyliau unigol ac yna yn ôl y math o ddeunydd.

Conditions governing access: Disgwylir i darllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, tt. 25-26, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Ysgrifennydd yr Ŵyl Cerdd Dant, Dafydd Morris Jones, yn 1982.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llyfrau cofnodion,1934-1975 a llyfr cyfrifon, 1935-1950, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru yn LlGC (Mân Adnau 1076-1077, 1245 a 1265).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982; Stephens, Meic (gol.),The Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cerdd Dant | Wales
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru | Archives
Music festivals | Wales | Aberystwyth
Music festivals | Wales | Tregaron
Music | Wales

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details