ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Lloyd, D. Myrddin, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DMYRLLOYD

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. Myrddin Lloyd

Short Title: Lloyd, D. Myrddin, papurau (papers)

Creation date(s): 1915-1981

Level of description: Fonds

Extent: 0.143 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): D. Myrddin Lloyd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd David Myrddin Lloyd (1909-1981) yn ysgolhaig, beirniad llenyddol a golygydd. Cafodd ei eni yn Fforest-fach, Morgannwg, a derbyniodd ei addysg ym Mhrifysgolion Abertawe a Dulyn. Yn llyfrgellydd o ran ei alwedigaeth, bu'n Geidwad Llyfrau Printiedig Llyfrgell Genedlaethol yr Alban rhwng 1953 a 1974. Ef oedd awdur Beirniadaeth lenyddol (1962), ysgrif ar Emrys ap Iwan yn y gyfres Writers of Wales (1974), a Rhai agweddau ar ddysg y Gogynfeirdd 91977). Bu'n olygydd gweithiau yn cynnwys Erthyglau Emrys ap Iwan (3 cyfrol 1937, 1939, 1940), A book of Wales (1953), A reader's guide to Scotland (1968), ac O erddi eraill (1981), blodeugerdd o gerddi mewn deunaw iaith a gyfieithwyd i'r Gymraeg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1915-1981, D. Myrddin Lloyd, yn cynnwys llythyrau a anfonwyd ato, 1926-1981; gohebiaeth, 1977-1980, ynglŷn â chyfrol Euros Bowen, Beirdd Simbolaidd Ffrainc (Caerdydd, 1980); llyfrau nodiadau, 1937-1953, yn ymwneud â llenyddiaeth Cymru a gwledydd eraill Ewrop; nodiadau ar Emrys ap Iwan (Robert Ambrose Jones); papurau yn ymwneud â'i ymchwil ar y Gogynfeirdd; sgriptiau radio, 1946-1978; a chopïau llawysgrif a theipysgrif o'i waith; ynghyd â phapurau yn ymwneud â'i wraig, Elizabeth Mary Lloyd = Papers, 1915-1981, of D. Myrddin Lloyd, including letters addressed to him, 1926-1981; correspondence, 1977-1980, relating to the volume by Euros Bowen, Beirdd Simbolaidd Ffrainc (Cardiff, 1980); notebooks, 1937-1953, pertaining to Welsh and other European literature; notes on Emrys ap Iwan (Robert Ambrose Jones); papers relating to his research on the Gogynfeirdd; radio scripts, 1946-1978; and manuscript and typescript copies of works by him; together with papers relating to his wife, Elizabeth Mary Lloyd.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; nodiadau; sgriptiau; printiau ffotograffig; a phapurau Elizabeth Mary Lloyd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, t. 37, a 1993, t. 45, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r cataog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Mrs Elizabeth Mary Lloyd, gweddw D. Myrddin Lloyd, ym Mai 1982. Trosglwyddwyd grŵp arall o bapurau o Adran Llyfrau Printiedig y Llyfrgell yn Ebrill 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW, Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1982 a 1993; Stephens, Meic, gol., The new companion to the literature of Wales (Caerdydd, 1998).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: MaI 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Gogynfeirdd (Welsh poets)
Literature | Europe | Research
Lloyd, D. Myrddin | (David Myrddin), | 1909-1981 | Archives
Lloyd, Elizabeth Mary | Archives
Radio scripts
Welsh literature | Research

Personal names
Emrys ap Iwan , 1848-1906
Lloyd , D. Myrddin (David Myrddin) , 1908-1981
Lloyd , Elizabeth Mary , alive 1915-1982

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details