ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Parry, Annie J., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ANNJRRY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Annie J. Parry

Short Title: Parry, Annie J., papurau (papers)

Creation date(s): 1874-1907

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Annie Julian Parry

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Annie Julian Parry (1889-1972) o Llanrug, sir Gaernarfon, yn athrawes.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'n ymwneud â gyrfa academaidd Annie Julian Parry, 1906-1934, a'i gwaith fel athrawes, a phapurau'n ymwneud â'i rhieni, 1874-1907 = Papers relating to the academic career and to the work as a school teacher of Annie Julian Parry, 1906-1934, and papers relating to her parents, 1874-1907.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, t.43, Papurau Annie J. Parry, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan John Lewis, Llanrug, Caernarfon yn 1981.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn rhagddyddio bywyd Annie J. Parry.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Parry family, | of Llanrug
Parry, Annie Julian, | 1889-1972 | Archives

Personal names
Parry , Annie Julian , 1889-1972

Corporate names

Places
Llanrug (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details