ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Phillips, Llywelyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 LLYIPS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Llywelyn Phillips

Short Title: Phillips, Llywelyn, papurau (papers)

Creation date(s): 1864-1982 (crynhowyd 1933-1982)

Level of description: Fonds

Extent: 0.114 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Llywelyn Phillips

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Llywelyn Phillips (1914-1981) yn ohebydd amaethyddol, golygydd a llenor. Parhaodd ei ddiddordeb mewn amaethyddiaeth, yn enwedig ym Mridfa Planhigion Cymru, ac ym mywyd, llenyddiaeth a diwylliant Cymru ar hyd ei oes.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Llywelyn Phillips,1864-1982, yn cynnwys gohebiaeth, 1937-1981; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol,1933-1980; papurau amrywiol yn ymwneud â'i yrfa, pynciau amaethyddol, bywyd a llenyddiaeth Cymru, 1864-1952; llyfrau lloffion o dorion,1949-1956; cerddi, gan gynnwys y rhai a gyflwynodd i eisteddfodau a chyfansoddiadau ar gyfer achlysuron arbennig, 1957-1981; erthyglau amrywiol a sgriptiau radio,1940-1981; teyrngedau i Llywelyn Phillips,1864-1982; a gweithiau printiedig,1954-1981 = Papers of Llywelyn Phillips, 1864-1982, including correspondence, 1937-1981; articles, lectures, addresses and literary compositions, 1933-1980; miscellaneous papers relating to his career, agricultural matters, Welsh life and literature, 1864-1952; scrap books of cuttings, 1949-1956; poems, including those submitted for eisteddfodau and compositions for special occasions, 1957-1981; miscellaneous articles and radio scripts, 1940-1981; tributes to Llywelyn Phillips, 1981-1982; and printed works, 1954-1981.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol; llyfrau lloffion; barddoniaeth; amrywiol; teyrngedau; a gweithiau printiedig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1982, 1997, tt. 85-86 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i LlGC gan ei wraig Megan Phillips, Aberystwyth yn 1982 a chan ei ferch, Menna Phillips, yn 1996.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llyfrau, pamffledi a chyfnodolion o lyfrgell Mr Phillips yng nghasgliadau printiedig LlGC; lluniau, engrafiadau, un ysgythriad, dau gatalog arwerthiant, un catalog hysbysebu, a dau atgynhyrchiad o baentiadau yng nghasgliadau arbennig LlGC; papurau Bridfa Planhigion Cymru yn deillio o waith Llywelyn Phillips a phapurau'n ymwneud â Gwyddor Gwlad, cylchgrawn Adran Amaethyddol Gymraeg Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru a gyhoeddwyd dan ei arolygaeth, yng nghasgliadau di-brint LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Crëwyd rhai eitemau cyn cyfnod Llywelyn Phillips ac mae un eitem yn ôl-ddyddio ei farwolaeth.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982, 1997.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Agriculture | Publications | Wales
Agriculture | Wales
Authors, Welsh | 20th century
Phillips, Llywelyn, | d. 1981 | Archives
Wales | Social life and customs
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Phillips , Llywelyn , d. 1981

Corporate names

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details