ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Pugh, Edward John, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 EDJOHPUGH

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Edward John Pugh

Short Title: Pugh, Edward John, papurau (papers)

Creation date(s): 1899-1956

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Edward John Pugh

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Edward John Pugh (1882-1961) o Bwllheli, sir Gaernarfon, oedd sylfaenydd Cymdeithas Llaw Fer Gymraeg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Edward John Pugh, Pwllheli, sir Gaernarfon, yn cynnwys papurau'n ymwneud â llaw-fer mewn Cymraeg a Saesneg, 1906-1956; gohebiaeth mewn llaw-fer yn bennaf, 1906-1956; tystysgrifau,1899-1909; llyfr cofnodion, 1908-1909; pregethau, 1906; cylchgronau, llawlyfrau a rhestr o aelodau'r gymdeithas = Papers of Edward John Pugh, Pwllheli, Caernarfonshire, including papers relating to shorthand in Welsh and English, 1906-1956; correspondence, mostly in shorthand, 1906-1956; certificates, 1899-1909; minute book, 1908-1909; sermons, 1906; magazines, handbooks and a list of members of the society.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, t. 52; 1983, t. 34 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan ei ferch, Nellie Pugh, mewn dau grŵp yn 1981 ac 1983.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982; 1983.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Pugh, Edward John, | 1882-1961 | Archives
Shorthand
Shorthand, Welsh
Writing | Wales

Personal names
Pugh , Edward John , 1882-1961

Corporate names
Welsh Shorthand Society

Places
Pwllheli (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details