ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Siôn Phylip, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 SIONPLIP

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Siôn Phylip

Short Title: Siôn Phylip, papurau (papers)

Creation date(s): 1832-1960

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Siôn Phylip

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John Phillips (Siôn Phylip, m. 1961) yn ffermwr o Hebron, sir Benfro.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Siôn Phylip, Hebron, sir Benfro, 1832-1960, yn ymwneud yn bennaf â'r Clwb Ffermwyr Ifainc, 1933-1959, dyddiaduron, 1933-195, a phapurau ei gyfaill John Devonald Griffiths,1799-1895, yn ymwneud yn bennaf â fferm Glandwr, 1832-1895 = Papers of Siôn Phylip, Hebron, Pembrokeshire, 1832-1960, mainly relating to Glandwr Young Farmers Club, 1933-1959, diaries, 1933-195, and papers of his friend John Devonald Griffiths, 1799-1895, relating mainly to Glandwr farm, 1832-1895.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, tt. 53-54 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei wyres Menna Phillips, Aberystwyth yn 1982.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r restr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1982.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Farmers | Wales | Glandwr | Diaries
Phylip, Sion, | d. 1961 | Archives
Young farmers' clubs | Wales | Glandwr

Personal names
Phylip , Siôn , d. 1961

Corporate names
Clwb Ffermwyr Ifanc Glandwr (Wales)

Places
Glandwr (Pembrokeshire, Wales)
Pembrokeshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details