ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, archifau (archives)

Reference code(s): GB 0210 BWRDDFFILM

Held at: National Library of Wales

Title: Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

Short Title: Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, archifau (archives)

Creation date(s): 1970-1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.574 metrau ciwbig (42 bocs)

Name of creator(s): Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Bwrdd Ffilmiau Cymraeg dan adain Cyngor Celfyddydau Gogledd Cymru o ganlyniad i ysgol breswyl ar Gyfryngau Llenyddol Newydd yng Ngregynog, ger y Trallwng, sir Drefaldwyn, ym mis Gorffennaf 1970. Ei nod oedd annog a hyrwyddo'r gwaith o gynhyrchu ffilmiau yn y Gymraeg, ar adeg pan nad oedd cyfleoedd eraill ar gael i wneuthurwyr ffilmiau Cymraeg eu hiaith, i bob diben. Gweithredai ar y cychwyn dan yr enw Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog, gan newid ei enw dros dro i Bwrdd Ffilmiau'r Gogledd yn 1972, cyn mabwysiadu'r enw Bwrdd Ffilmiau Cymraeg yn fuan wedyn, a bu'n cynhyrchu llawer o ffilmiau yn y Gymraeg cyn cael ei ddiddymu ym mis Medi 1986.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, 1970-1986, yn cynnwys papurau gweinyddol, gohebiaeth gyffredinol, gohebiaeth yn ymwneud â chynhyrchu ffilmiau i'r Bwrdd, a phapurau a gohebiaeth yn ymwneud â phynciau ariannol,1972-1986, gan cynnwys cofnodion y Bwrdd, 1970-1972, dan yr enw Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog; a chofnodion ariannol,1986-1991 = Records of Bwrdd Ffilmiau Cymraeg, 1970-1986, comprising administrative papers, general correspondence, correspondence relating to the production of films for the Board, and papers and correspondence relating to financial matters, 1972-1986, and including minutes of the Board for 1970-1972, under the name Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog; and financial records, 1986-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gweinyddol (cofnodion; gohebiaeth); ariannol; ac amrywiol (adnau 1989); ac ariannol ychwanegol (adnau 1991).

Conditions governing access: Mae Bocs 7 ar gau tan y flwyddyn 2019. Nid oes cyfyngiadau eraill. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Aeth y cofnodion i law y Derbynnydd, J. R. Thomas a'i Gwmni, Bangor, a fu'n ymdrin â materion ariannol hyd 1991.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan by Mr Raymond Griffiths, o gwmni J. R. Thomas a'i Gwmni, yn 1989 a 1991.

ALLIED MATERIALS

Related material: Y mae negyddion y rhan fwyaf o'r ffilmiau a gynhyrchwyd gan y Bwrdd, ynghyd â phrintiau a wnaed o��TMr ffilmiau, yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir cofnodion dau gyfarfod o'r Bwrdd, ym misoedd Mawrth a Thachwedd 1976, ynghyd â phapurau yn ymwneud â Bwrdd Ffilmiau'r Gogledd a chopi o sgript gan Dafydd Huw Williams a William Aaron,yn dwyn y teitl 'Hen Dynnwr Lluniau', yn LlGC, Papurau Emyr Humphreys AIX/1/63.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC Rhestr o Archifau'r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg; gwefan LlGC (www.llgc.org.uk), edrychwyd Ionawr 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Bwrdd Ffilmiau’r Gogledd | Archives
Bwrdd Fflilmiau Cymraeg | Records and correspondence
Films | Wales
Language and languages in motion pictures
Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog | Records and correspondence
Welsh language

Personal names

Corporate names
Bwrdd Ffilmiau Cymraeg
Bwrdd Ffilmiau'r Gogledd
Panel Ffilmiau Cymraeg Gregynog

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details