ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bebb family, of Blaendyffryn, dyddiaduron (diaries)

Reference code(s): GB 0210 BEBBYN

Held at: National Library of Wales

Title: Dyddiaduron Teulu Bebb, Blaendyffryn

Short Title: Bebb family, of Blaendyffryn, dyddiaduron (diaries)

Creation date(s): 1887-1940; 1987

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs

Name of creator(s): Edward Hughes Bebb; Anne Bebb; William Breeze Bebb; Bethan Bebb

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Edward Hughes Bebb (marw 1902) yng Nghricklas, Swyddffynnon, cyn symud yn ddiweddarach i Flaendyffryn, Goginan, y ddau le yng Ngheredigion. Yn 1887, teithiodd Edward o gwmpas America, gan nodi ei brofiadau mewn dyddiadur. Roedd yn briod ag Anne a chawsant o leiaf un plentyn, W. Ambrose Bebb (1894-1955), yr hanesydd, llenor a gwleidydd. Tua 1896 symudodd Edward a'i deulu i'r Camer Fawr, ger Tregaron, Ceredigion, lle bu farw Edward yn 1902. Arhosodd brawd iau Edward, William Breeze Bebb, ym Mlaendyffryn; priododd ei ŵyr, Aled Bebb, â Bethan; ymchwiliodd Bethan Bebb i hanes y teulu trwy ddefnyddio y dyddiaduron.

CONTENT

Scope and content/abstract: Dyddiaduron Edward H. Bebb, 1887-1899; dyddiadur Anne Bebb, 1903; dyddiaduron William Breeze Bebb,1910-1940, a nodiadu teipysgrif Bethan Bebb yn seiliedig at y dyddiaduron [1987] = Diaries of Edward H. Bebb, 1887-1899; diary of Anne Bebb, 1903; diaries of William Breeze Bebb, 1910-1940; and typescript notes of Bethan Bebb based on the diaries, [1987].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn; dyddiaduron Edward Bebb a'i wraig; dyddiaduron Wiiam Breeze Bebb' nodiadau Bethan Bebb.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog, Teulu Bebb (Blaendyffryn) yn Mân Restri a Chrynodebau 1987,tt. 10-11, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Mae'n ymddangos bod y dyddiaduron wedi aros ym Mlaendyffryn. Ychwanegodd Mrs Bethan Bebb nodiadau ar y dyddiaduron yn 1987.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan ŵyr William Breeze Bebb, Mr Aled Bebb a'i wraig Mrs Bethan Bebb, Goginan, Aberystwyth,1987.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae Papurau W. Ambrose Bebb yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys nodiadau diweddarach Bethan Bebb yn seiliedig ar y dyddiaduron.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau 1987; The Dictionary of Welsh Biography 1941-1970(Llundain, 2001).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Bebb family, | of Goginan | Diaries
Farmers | Wales | Goginan | Diaries
Voyages and travels | 19th century

Personal names
Bebb , Anne , fl. 1896-1903
Bebb , Edward Hughes , d. 1902
Bebb , William Breeze , [alive 1896-1940]
Bebb family , of Goginan

Corporate names

Places
Goginan (Wales)
United States ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details