ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bryfdir, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 BRYFDIR

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Bryfdir

Short Title: Bryfdir, papurau (papers)

Creation date(s): 1891-1941

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs, 1 amlen)

Name of creator(s): Humphrey Jones ('Bryfdir', 1867-1947)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd 'Bryfdir', Humphrey Jones (1867-1947), yn chwarelwr a bardd. Ganwyd ef yng Nghwm Croesor, Meirionnydd, ar 13 Rhagfyr 1867. Ar ôl gadael ysgol yn 12, bu'n chwarelwr ym Mlaenau Ffestiniog lle treuliodd weddill ei fywyd. Dechreuodd gyfansoddi barddoniaeth a chystadlu mewn eisteddfodau pan oedd yn ifanc, gan ymuno â Gorsedd y Beirdd yn 1890 ac ennill dim llai na 64 cadair farddol ac 8 coron yn ystod ei fywyd. Roedd yn enwog fel arweinydd eisteddfodau. Cyfrannodd at gylchgronau Y Genhinen a Cymru yn ogystal â chyhoeddi dwy gyfrol o'i farddoniaeth: Telynau'r Wawr (Blaenau Ffestiniog, 1899) a Bro Fy Mebyd a Chaniadau Eraill (Bala, 1929) Roedd ganddo 5 o blant, a bu farw 22 Ionawr 1947.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau llenyddol Bryfdir, 1891-1941, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi, yn cynnwys copïau mewn llawysgrif o farddoniaeth yn y mesurau caeth a rhydd, llawer ohonynt ar gyfer cystadlaethau eisteddfodol,1893-1941; llyfrau nodiadau a chyfrolau eraill yn cynnwys copïau o gerddi a nodiadau ac ychydig o eitemau eraill megis rhyddiaith, torion papur newydd a thystysgrifau, [1891]-[1936] = Literary papers of Bryfdir, 1891-1941, some of which have been published, including manuscripts of poetry in strict and free metre, many of which were written for eisteddfod competitions, 1893-1941; notebooks and other volumes containing copies of poems and notes and a few other items such as prose, newspaper cuttings and certificates, [1891]-[1936].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwd fel a ganlyn: barddoniaeth, yn ôl math; a llyfrau nodiadau a chyfrolau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog, Gweithiau Barddonol Bryfdir, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Mrs G. A. Jones, Blaenau Ffestiniog, merch-yng-nghyfraith Bryfdir trwy law Mr Gareth Haulfryn Williams, Dolgellau, 1972.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach Bryfdir yn Archifdy Meirionnydd, ZM//932; mae llythyrau oddi wrtho yng nghasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan gynnwys Papurau J. W. Jones.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Gweithiau Barddonol Bryfdir; Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Humphrey, | Bryfdir, | 1867-1947 | Archives
Welsh poetry

Personal names
Bryfdir , 1867-1947

Corporate names

Places
Blaenau Ffestiniog (Wales)
Croesor (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details