ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Rowland, William, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WILAND

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau William Rowland

Short Title: Rowland, William, papurau (papers)

Creation date(s): 1910-1980

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): William Rowland (1887-1979)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd William Rowland, MA (1997-1979), o Borthmadog, sir Gaernarfon, yn brifathro Ysgol Ramadeg Porthmadog,1924-1949. Yr oedd yn awdur sawl llyfr, yn cynnwys gwerslyfrau Cymraeg, a chyflwynodd sgyrsiau radio ar lên gwerin Cymru yn ogystal. Ymhlith ei lyfrau mae Y llong lo: ystori i blant (Wrecsam,1924), Straeon y Cymry: chwedlau gwerin (Aberystwyth, 1935), Llawlyfr dysgu Cymraeg (Wrecsam,1927) a chyfraniadau at Cyfres priffordd llên: cyfres at wasanaeth ysgolion (Caerdydd, 1924-1930). Cyflwynodd sgyrsiau ar radio BBC hefyd. Yr oedd yn briod â Grace Rowland.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau William Rowland (1910-1980,yn cynnwys nodiadau ar lenyddiaeth Gymraeg a chaneuon gwerin ar gyfer amrywiol sgyrsiau a darlithoedd,[1960au]; sgriptiau radio a nodiadau cysylltiedig, 1937-1950; llythyrau,1919-1980; papurau personol, yn cynnwys cytundebau hawlfraint,1910-1955; rhaglenni a thaflenni,1930-1980; a chyfnodolion a thorion papur newydd, 1932-1980 = Papers of William Rowland, 1910-1980, including notes on Welsh literature and folk songs and notes for various talks and lectures, [1960s]; radio scripts and accompanying notes, 1937-1950; letters, 1919-1980; personal papers, including copyright agreements, 1910-1955; programmes and leaflets, 1930-1980; and periodicals and newspaper cuttings, 1932-1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: nodiadau; sgriptiau; gohebiaeth; papurau personol; rhaglenni, etc.; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1983, tt. 40-41, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Grace Rowland,Porthmadog, Gwynedd, 1983.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae rhai eitemau sydd yn ymwneud â'i weddw yn ôl-ddyddio ei farwolaeth.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1983.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Radio broadcasters | Wales | Gwynedd
Welsh language | Study and teaching

Personal names
Rowland , William , 1887-1979

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details