ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ellis, A. Cadnant, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ACALLIS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau A. Cadnant Ellis

Short Title: Ellis, A. Cadnant, papurau (papers)

Creation date(s): [20th century]

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Arthur Cadnant Ellis

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu Arthur Cadnant Ellis (1909-1984), Hen Golwyn, sir Ddinbych, yn brifathro ysgolion cynradd Aberllefenni a Llanfair, yn sir Feirionydd. Yr oedd hefyd yn hanesydd lleol weithgar.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Arthur Cadnant Ellis [20fed ganrif], yn cynnwys traethodau ar 'Rhai o Enwogion Aberllefenni' a 'John Jones (Jac) Glan-y-gors a'i Amserau (1766-1821)'; braslun o hanes achos y Methodistiaid Calfinaidd yn Harlech a Llanfair, sir Feirionnydd; torion erthyglau, llythyrau, etc., a gyfrannodd i'r wasg; a nodiadau amrywiol = Papers of Arthur Cadnant Ellis, [20th century], including essays on 'Rhai o Enwogion Aberllefenni' and 'John Jones (Jac) Glan-y-gors a'i Amserau (1766-1821)'; a brief history of the Calvinistic Methodist cause in Harlech and Llanfair, Merionethshire; cuttings of articles, letters, etc., which he contributed to the press; and miscellaneous notes.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985, t. 14, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr J. Berwyn Edwards, Hen Golwyn, a Mr Aled Jones, Rhuddlan, sir y Fflint, ysgutoriaid ewyllys Arthur Cadnant Ellis, yn Rhagfyr 1984.

ALLIED MATERIALS

Related material: Adneuwyd hen gardiau post a gasglwyd gan Ellis gyda'r casgliad hwn ac fe'u trosglwyddwyd i Gasgliadau Arbennig LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Ellis, A. Cadnant | (Arthur Cadnant), | 1909-1984 | Archives
Gwynedd (Wales) | History | Research

Personal names
Ellis , A. Cadnant (Arthur Cadnant) , 1909-1984

Corporate names

Places
Merioneth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details