ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd), archif

Reference code(s): GB 0210 CYMCAS

Held at: National Library of Wales

Title: Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd)

Short Title: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd), archif

Creation date(s): 1972-1979

Level of description: Fonds

Extent: 2 ffolder

Name of creator(s): Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Cell Casnewydd)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 1962 i hyrwyddo defnydd o'r iaith Gymraeg. Trefnir yn Gelloedd lleol sy'n cynnal ymgyrchoedd. Sefydlwyd Cell Casnewydd yng Nghasnewydd, sir Fynwy, yn 1972. Ei phrif bwrpas oedd ymgyrchu dros ddefnydd helaethach o'r iaith yn ysgolion yr ardal, yn ogystal ag ym myd busnes a bywyd cyhoeddus y sir yn gyffredinol. Diddymwyd cell Casnewydd yn 1979.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1972-1979, Cell Casnewydd o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth yn ymwneud â statws yr iaith mewn addysg, busnes a bywyd cyhoeddus yng Ngwent = Papers, 1972-1979, of Cell Casnewydd, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, including correspondence relating to the status of the language in education, business and public life in Gwent.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad a math.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r furflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1985, t. 6, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Mae'n debyg bod yr archif wedi aros yng ngofal gwahanol aelodau'r Gymdeithas nes cael ei chyflwyno yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Immediate source of acquisition: Rhodd gan C. J. Priest, Casnewydd, Gwent, ym mis Mai 1985.

ALLIED MATERIALS

Related material: Prif archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw LlGC, Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Phillips, Dylan, Trwy ddulliau chwyldro?: hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962-1992(Llandysul, 1998).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2 ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. | Cell Casnewydd | Archives
Welsh language | Usage
Welsh language | Wales | Newport

Personal names

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | Cell Casnewydd

Places
Newport (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details