ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr, papurau

Reference code(s): GB 0210 YSGOLPEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr

Short Title: Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr, papurau

Creation date(s): 1964-1968

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Pwyllgor Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr (Cymdeithas Rhieni a Cyfeillin Ysgol Gymraeg Penmaenmawr)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Pwyllgor Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaen-mawr ym Mhenmaen-mawr, sir Gaernarfon, yn 1964. Cafodd ysgol feithrin Gymraeg ei sefydlu yn y pentref yn 1965, ond bu ymgyrch y Pwyllgor i sicrhau ysgol gynradd Gymraeg yn aflwyddiannus. Parhaodd y Pwyllgor gyda'i waith i mewn i'r 1980au, ac yn ddiweddarach cafodd ei adnabod fel Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion Ysgol Gymraeg Penmaen-mawr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Pwyllgor Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaen-mawr,1964-1968, yn ymwneud â sefydlu ysgol feithrin Gymraeg a'r ymgyrch dros ysgol gynradd Gymraeg, yn cynnwys cofnodion,1964-1968, copi o'r cyfansoddiad, gohebiaeth gyffredinol,1964-1967, a gohebiaeth gyda'r awdurdod lleol, sefydliadau rhieni ac athrawon Cymru, ac Aelodau Seneddol, 1964-1967 = Papers of the Penmaenmawr Welsh Primary School Campaign Committee, 1964-1968, relating to the establishment of a Welsh nursery school and the campaign for a Welsh primary school, comprising minutes, 1964-1968, a copy of the constitution, general correspondence, 1964-1967, and correspondence with the local authority, Welsh parents' and teachers' organisations, and Members of Parliament, 1964-1967.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985, t. 70, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. Ioan Wyn Gruffydd, Chwilog, Gwynedd, ysgrifennydd y Pwyllgor, yn Awst 1984.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW, Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1985.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Education, Primary | Wales | Penmaenmawr
Nursery schools | Wales | Penmaenmawr
Welsh language | Education

Personal names

Corporate names
Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaenmawr

Places
Penmaenmawr (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details