ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Evans, D. R., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DREVANS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau D. R. Evans

Short Title: Evans, D. R., papurau (papers)

Creation date(s): [c. 1906]-[20fed ganrif]

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): David Richard Evans

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Aeth David Richard Evans (?-1984) o Fangor, Sir Gaernarfon, i'r môr yn ifanc, a chasglodd hefyd deunydd yn ymwneud â'i dad yng nghyfraith, Hugh H. Jones, swyddog yn chwarel Dinorwig.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau D. R. Evans, yn cynnwys ei atgofion am fywyd ar y môr, [c. 1917], ei anerchiadau a nodiadau ar bynciau amrywiol, a dyddiaduron Hugh H. Hughes, 1913-1914, ynghyd â dau draethawd gan Jones, c. 1906 = Papers of D. R. Evans, comprising his memoirs of life at sea, [c.1917], his addresses and notes on miscellaneous subjects, and diaries of Hugh H. Jones, 1913-1914, together with two essays by Jones, [c.1906].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau Hugh H. Jones; papurau D. R. Evans.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddarllen papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Ceridwen Evans, Bangor, gweddw D. R. Evans a merch Hugh H. Jones, ym mis Mawrth 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1985.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Naval biography
Sailors | Wales, North,

Personal names
Evans , D. R. (David Richard) , d. 1984
Jones , Hugh H.

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details