ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Theatr Garthewin, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GARWIN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Theatr Garthewin

Short Title: Theatr Garthewin, papurau (papers)

Creation date(s): 1933-1994

Level of description: Fonds

Extent: 0.072 metrau ciwbig (7 bocs, 1 cyfrol)

Name of creator(s): Theatr Fach Garthewin; Chwaraewyr Garthewin

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Theatr Fach Garthewin gan R. O. F. Wynne, Garthewin, Llanfair Talhaearn, sir Ddinbych, yn 1937, pan addasodd ysgubor ar ei ystâd yn theatr. Daeth yn un o'r theatrau bach mwyaf dylanwadol yng Nghymru. Yn 1947 ffurfiodd Morris Jones (bu farw c. 1986) gwmni 'Chwaraewyr Garthewin'. Perfformiwyd drama Saunders Lewis, Blodeuwedd, ganddynt yn y theatr yn 1948. Ysgrifennodd Saunders Lewis sawl ddrama ar gyfer y Theatr yn cynnwys Siwan a berfformiwyd yno am y tro cyntaf yn 1954. Llwyfannwyd nifer o ddramâu Huw Lloyd Edwards yno am y tro cyntaf hefyd. Caewyd Theatr Garthewin yn 1969, ond parhaodd Chwaraewyr Garthewin, dan gyfarwyddyd Morris Jones i berfformio dramâu a chynnal gwyliau mewn mannau eraill tan tua 1980. Mae'n ymddangos bod Chwaraewyr Garthewin yn dal i fodoli tan tua 1990.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llythyrau at Morris Jones, 1933-1977, oddi wrth Saunders Lewis ac eraill; copïau llawysgrif a theipysgrif o ddramâu gan Saunders Lewis. Huw Lloyd Edwards, F. Sladen-Smith ac Ieuan Griffith, a chyfieithiadau o ddramâu Shakespeare gan J. T. Jones, Porthmadog,[1934]-[1968]; posteri ar gyfer dramau a berfformiwyd gan Gwmni Garthewin neu yn Theatr Garthewin,1946-1958; cynlluniau mewn dyfrlliw a phensil o wisgoedd a setiau, [1948]-[1959]; cynlluniau llwyfan,[1968]; ffotograffau o berfformiadau, [c. 1947]-[c.1980]; tocynnau, raglenni ac effemera arall, 1946-1977; gohebiaeth ynglŷn â'r theatr a'r cwmni,1946-1954; llyfrau cofnodion, 1949-1989 (ynghyd â nodyn, 1994); papurau ariannol,1946-1985; papurau cyffredinol,1946-1971; torion papur newydd,1946-1977; a rhaglenni'n ymwneud â chwmnïau theatrig eraill,1947-1984 = Letters to Morris Jones, 1933-1977, from Saunders Lewis and others; manuscript and typescript copies of plays by Saunders Lewis, Huw Lloyd Edwards, F. Sladen-Smith, and Ieuan Griffith, and translations of Shakespeare plays by J. T. Jones, Porthmadog, [1934]-[1968]; posters of plays performed by Cwmni Garthewin or at Theatr Garthewin, 1946-1958; watercolour and pencil designs of costumes and sets, [1948]-[1959]; stage plans, [1968]; photographs of performances, [c.1947]-[c.1980]; tickets, programmes and other ephemera, 1946-1977; correspondence concerning the theatre and company, 1946-1954; minute books, 1949-1989 (with a note, 1994); financial papers, 1946-1985; general papers, 1946-1971; newspaper cuttings, 1946-1977; and programmes relating to other theatre companies, 1947-1985.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad derbyn.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copïau caled o'r catalogau yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987, tt. 38-40, 1989, tt. 20-21, a 1995, t. 31. Mae'r rhestri ar gael ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Morris Jones, Hen Golwyn,1985, a chan ei weddw Mrs Clarice Jones, 1986; cafodd papurau pellach eu prynu oddi wrth Clarice Jones,1987-1988, a'u cyflwyno'n rhodd gan Miss Eirian Evans, Abergele, Clwyd, yn 1994. Donated by Morris Jones, Old Colwyn, 1985, and his widow Mrs Clarice Jones, 1986; further papers purchased from Clarice Jones, 1987-1988, and donated by Miss Eirian Evans, Abergele, Clwyd, 1994.

ALLIED MATERIALS

Publication note: Davies, Hazel Walford, Saunders Lewis a Theatr Garthewin (Llandysul, 1995).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987, 1989, 1995; Davies, Hazel Walford, 'Theatr Garthewin', Barn, 377 (1994).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cwmni Garthewin | Archives
Theatres | Wales | Conwy
Welsh drama | 20th century

Personal names
Jones , Morris , d. ca. 1986
Lewis , Saunders , 1893-1985

Corporate names
Cwmni Garthewin
Theatr Garthewin

Places
Llanfair Talhaiarn (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details