ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cyngor Ysgolion Sul Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 YSGSUL

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cyngor Ysgolion Sul Cymru

Short Title: Cyngor Ysgolion Sul Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1915-1984

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs

Name of creator(s): Pwyllgor Cyd-enwadol yr Ysgol Sul; Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristionogol Cymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Daeth Pwyllgor Cyd-enwadol yr Ysgol Sul, a fu'n weithredol ers 1915, yn Gyngor Ysgolion Cymru yn 1966. Ymysg cyhoeddiadau eraill, cyhoeddodd y pwyllgor Antur, y cylchgrawn cyd-enwadol i blant, 1966-1992.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau yn cynnwys cofnodion, 1915-1980; papurau ariannol, 1964-1973; manylion am gwisiau ysgrythurol, 1964-1966; a gohebiaeth a phapurau,1964-1985, yn cynnwys rhai yn ymwneud ag adran glyweled y cyngor, 1966-1974, cynllun creu swyddi, 1976-1980, Antur, 1964-1978, a gohebiaeth a phapurau cyffredinol, 1966-1983 = Papers including minutes, 1915-1980; financial papers, 1964-1973; details of Biblical quizzes, 1964-1966; and correspondence and papers, 1964-1985, including relating to the council's audio-visual department, 1966-1974, job creation schemes, 1976-1980, Antur, 1964-1978, and general correspondence and papers, 1966-1983.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gofnodion, a gohebiaeth etc.

Conditions governing access: Disgwylir i darllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffuflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copïau caled o'r catalogau yn LlGC Mân Restri a Chrynodebau, 1984, tt. 14-15, a 1985, t. 2. Mae'r catalogau ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ysgrifennydd y cyngor y Parch. J. Haines Davies, Hen Golwyn, Clwyd, 1983, 1984, 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: MaI 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristionogol Cymru | Archives
Religious newspapers and periodicals | Wales
Sunday schools | Wales

Personal names

Corporate names
Cyngor Ysgolion Sul

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details