ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Emynau Cymru, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMNAU

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Emynau Cymru

Short Title: Cymdeithas Emynau Cymru, papurau (papers)

Creation date(s): 1971-1979

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Cymdeithas Emynau Cymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cymdeithas Emynau Cymru yn 1968 er mwyn hybu diddordeb mewn emynau Cymraeg ac emyn-donau. Cynhyrchodd cyhoeddiad blynyddol, Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, yn cynnwys adroddiadau ar ymchwil yn y pwnc.

CONTENT

Scope and content/abstract: Gohebiaeth, 1972-1979; cofnodion y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, 1973-1979; rhestri aelodau, 1972-1974; cofnodion archebion a thaliadau, 1971-1979; deunydd printiedig, yn cynnwys copi o Bwletin, 1973-1976; a thorion papur newydd,1973-1978 = Correspondence, 1972-1979; minutes of annual general meetings, 1973-1979; lists of members, 1972-1974; records of orders and payments, 1971-1979; printed material, including a copy of Bwletin, 1973-1976; and newspaper cuttings, 1973-1978.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arbennig

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 16, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan gyn-ysgrifennydd y Gymdeithas, y Parch. Dafydd Wyn Wiliam, Bodedern, 1983.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984; Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, 1 (1968).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: MaI 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Emynau Cymru | Archives
Hymns, Welsh language | Periodicals
Hymns, Welsh language | Societies, etc.

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Emynau Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details