ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Davies, Pennar, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 PENIES

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Pennar Davies

Short Title: Davies, Pennar, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): 1957-1979

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs

Name of creator(s): William Thomas Pennar Davies (1911-1996)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd y Parch. Ddr William Thomas Pennar Davies (W. T. Pennar Davies, 'Davies Aberpennar', 1911-1996) yn fardd, yn nofelydd ac yn ysgolhaig. Ganwyd yn William Thomas Davies yn Aberpennar, Morgannwg, ar 12 Tachwedd 1911, a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd, Colegau Balliol a Mansfield, Rhydychen, a Phrifysgol Iâl, UDA. Bu'n weinidog yr Annibynwyr yng Nghaerdydd, 1943, ac yna yn Athro yng Ngholeg Diwinyddol Bala-Bangor a Choleg Coffa Aberhonddu, ac yn ddiweddarach yng Ngholeg Coffa Abertawe. Yr oedd yn Brifathro'r Coleg Coffa, 1952-1981, tan ei ymddeoliad. Cafodd ei gysylltu â grŵp o feirdd Cylch Cadwgan o 1939 ymlaen, yn ysgrifennu dan yr enw 'Davies Aberpennar', a mabwysiadodd yr enw 'Pennar' tua 1948. Priododd Rosemarie Woolf yn 1943 ac y mae Meirion Pennar yn un o'i bum plentyn. Bu farw 29 Rhagfyr 1996. Yn ogystal â chyfraniadau i Cerddi Cadwgan (Abertawe, 1953), cyhoeddodd chwe chasgliad o'i farddoniaeth yn cynnwys Cinio'r Cythraul (Dinbych, 1946), Naw Wfft (Dinbych, 1957), Yr Efrydd o Lyn Cynon (Llandybïe, 1961) a Y Tlws yn y Lotws (Llandybïe, 1971). Ymhlith ei ryddiaith yr oedd Caregl Nwyf (Llandybïe, 1966), y nofelau Meibion Darogan (Landybïe, 1968) a Mabinogi Mwys (Abertawe, 1979) a gweithiau ysgolheigaidd megis Rhwng Chwedl a Chredo (Caerdydd, 1966).

CONTENT

Scope and content/abstract: Copïau teipysgrif o Naw Wfft, Yr Efrydd o Lyn Cynon (anghyflawn), Y Tlws yn y Lotws, a Mabinogi Mwys, 1957-1979; copi teipysgrif, fersiwn copi carbon teipysgrif a thudalennau mewn llawysgrif o Caregl Nwyf, 1966; a chopi carbon anghyflawn a nodiadau llawysgrif i Meibion Darogan, 1968. Mae adnau 1985 o bapurau arholiad colegau diwinyddol yr Annibynnwyr Cymreig, 1933-1971, llythyrau, 1956-1970, nodiadau ac amrywiol eitemau eraill heb ei gatalogio. = Typescript copies of Naw Wfft, Yr Efrydd o Lyn Cynon (incomplete), Y Tlws yn y Lotws, and Mabinogi Mwys, 1957-1979; a typescript copy, carbon copy typescript versions and manuscript pages of Caregl Nwyf, 1966; and incomplete carbon copy typescripts and manuscript notes for Meibion Darogan, 1968. The 1985 donation of examination papers of Welsh Congregationalist theological colleges, 1933-1971, letters, 1956-1970, notes and other miscellaneous items remains uncatalogued.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad yn LlGC.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd a ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r restr yn LlGC, Man Restri a Chrynodebau 1984, t. 22. Mae'r rhestr ar gael ar lein. Erys rhodd 1985 heb ei chatalogio.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Dr W. T. Pennar Davies, Sgeti, Abertawe, 1983, 1985.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae adnau 1983 yn cynnwys hefyd dau gyfansoddiad cerddorol mewn llawysgrif gan Walter Dowding,1956-19570 (NLW MS 19759E), ac eitemau yn ymwneud â derbyn myfyrwyr i Goleg Coffa Abertawe, 1959-1980, sydd dan embargo am 60 mlynedd (Archifau Coleg Coffa Abertawe).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau 1984; Stephens, Meic, The New Companion to the Literature of Wales (Caerdydd, 1998); The Times, 16 Ionawr 1997, t. 21.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Davies, Pennar | 1911-1996 | Archives
Welsh literature | 20th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Davies , Pennar , 1911-1996

Corporate names

Places
Glamorgan (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details