ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, Robert, Y Fflint, papurau (papurau)

Reference code(s): GB 0210 ROBFLINT

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Robert Roberts (Y Fflint)

Short Title: Roberts, Robert, Y Fflint, papurau (papurau)

Creation date(s): 1934-1954

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Robert Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Treuliodd Robert Roberts, hanesydd lleol, flynyddoedd lawer yn gohebu'n helaeth ac yn casglu deunydd yn ymwneud â hanes a llenyddiaeth Cymru, ac yn enwedig â sir y Fflint, lle 'roedd yn byw. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig yn ei hen daid, y bardd Absalom Roberts ('Absalom Fardd'), [c.1780]-1864), o Lanrwst, sir Ddinbych.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Robert Roberts,1934-1954, gan gynnwys llythyrau, nodiadau, llyfrau lloffion a defnyddiau pellach yn ymwneud â'i waith ar hanes a llenyddiaeth Gogledd Cymru, ac ar Absalom Fardd = Papers of Robert Roberts, 1934-1954, comprising letters, notes, scrapbooks and other material relating to his work on the history and literature of North Wales, and to Absalom Fardd.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Dim trefn

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Miss Maimie Roberts, Y Fflint, merch Robert Roberts, trwy law y Parch. Cledwyn Griffith, Y Fflint, ym Medi 1984.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Seri Crawley i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Roberts, Robert, | of Flint | Archives
Wales, North | History
Wales, North | Literatures
Welsh literature | Wales, North

Personal names
Roberts , Absalom , 1780?-1864
Roberts , Robert , of Flint

Corporate names

Places
Flintshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details