ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Dan, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DANJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. Dan Jones

Short Title: Jones, Dan, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): [canol 20fed ganrif.]

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Y Parch. Dan Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu'r Parch. Dan Jones (1900-1973) yn weinidog gyda'r Annibynwyr yn Abergorlech, sir Gaerfyrddin, ym Maesteg, Morgannwg, ac yn Llangybi a Llanddewi Brefi, sir Aberteifi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. Dan Jones, [canol 20fed ganrif], yn cynnwys pregethau a nodiadau'n ymwneud â phregethau = Papers of the Rev. Dan Jones, [mid-20 cent.], comprising sermons and sermon notes.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefniant: trefn wreiddiol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1985, t. 28, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs May Jones, Tregaron, gweddw'r Parch. Dan Jones, trwy law y Parch. Ddr. D. Ben Rees yn 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clergy | Wales
Congregationalists | Wales
Sermons, Welsh | 20th century

Personal names
Jones , Dan , 1900-1973

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details