ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gŵyl Geltaidd Aberystwyth, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWYYTH

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth

Short Title: Gŵyl Geltaidd Aberystwyth, papurau (papers)

Creation date(s): 1978-1982

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Gŵyl Geltaidd Aberystwyth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cynhaliwyd Gŵyl Geltaidd flynyddol Aberystwyth am y tro cyntaf yn Chwefror 1979.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1978-1982, Pwyllgor Gŵyl Geltaidd Aberystwyth yn cynnwys cofnodion, 1978-1982; gohebiaeth, 1979-1982; torion papur newydd,1979-1982; llyfr cyfeiriadau aelodau'r gymdeithas, [1978x1982]; rhaglenni, 1979-1981; posteri, [1978x1982]; a darlith gan D. Myrddin Lloyd, 1980 = Papers, 1978-1982, of the Aberystwyth Celtic Festival Committee (Pwyllgor Gwyl Geltaidd Aberystwyth), comprising minutes, 1978-1982; correspondence, 1979-1982; newspaper cuttings, 1979-1982; committee members address book, [1978x1982]; programmes, 1979-1981; posters, [1978x1982]; and a lecture by D. Myrddin Lloyd, 1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 26, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Ŵyl Geltaidd Aberystwyth trwy law yr ysgrifennydd, Gwyn Roberts, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, 1983.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Eisteddfodau | Wales | Aberystwyth
Gwyl Geltaidd Aberystwyth | Archives

Personal names

Corporate names
Gwyl Geltaidd Aberystwyth

Places
Aberystwyth (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details