ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owen, W. Berllanydd, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 BERWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau W. Berllanydd Owen

Short Title: Owen, W. Berllanydd, papurau (papers)

Creation date(s): 1929-1984

Level of description: Fonds

Extent: 0.144 metrau ciwbig (8 bocs)

Name of creator(s): Y Parch. William Berllanydd Owen (1899-1984)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd William Berllanydd Owen ('Berllanydd', 1899-1984) yn weinidog gyda'r Annibynwyr a bardd. Fe'i ganed yn Y Berllan, Darowen, sir Drefaldwyn, a chafodd ei addysg yn Narowen, yn Ysgol Ramadeg Cei Newydd, sir Aberteifi, a'r Coleg Presbyteraidd yng Nghaerfyrddin. Bu'n weinidog ym Mhen-bre, sir Gaerfyrddin, ac yn ddiweddarach yn Hen Golwyn, sir Ddinbych. Yn fardd, enillodd wobrau am ei englynion a'i sonedau. Cyhoeddwyd ei waith mewn amrywiol gyfnodolion Cymraeg ac yn y gyfrol Awen Sir Ddinbych (Llandybïe,1964).

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Berllanydd, [1929]-1984, yn cynnwys dyddiaduron, 1929-1933,1935-1970, 1982-1984, papurau personol yn cynnwys copïau o'i ewyllys,1981,nodiadau ar gyfer pregethau, anerchiadau crefyddol a gwaith bugeiliol, barddoniaeth a deunydd eisteddfodol, torion papur newydd a deunydd printiedig = Papers of Berllanydd, [1929]-1984, comprising diaries, 1929-1933, 1935-1970, 1982-1984, personal papers including copies of his will, 1981, notes for sermons, religious addresses and pastoral work, poetry and eisteddfod material, newspaper cuttings and printed material.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ddyddiaduron; papurau personol; barddoniaeth a deunydd eisteddfodol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 44, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd yn gymynrodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn gymynrodd gan W. Berllanydd Owen, Hen Golwyn,1984.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Joes i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984; Stephens, Meic (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clergy | Wales | Archives
Clergy | Wales | Diaries
Owen, W. Berllanydd | (William Berllanydd), | 1899-1984 | Archives
Sermons, Welsh | 20th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Owen , W. Berllanydd (William Berllanydd) , 1899-1984

Corporate names

Places
Pembrey (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details