ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 PLAION

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion

Short Title: Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion, papurau (papers)

Creation date(s): 1939-1985

Level of description: Fonds

Extent: 0.108 metrau ciwbig (12 bocs); 1 amlen (Awst 2006) ; 1 ffolder (Chwefror 2008)

Name of creator(s): Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion; Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion a Gogledd Penfro; Cangen Aberystwyth

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Plaid Cymru yn 1925 ac ymladdodd ei hetholiad cyntaf yn 1929. Yn isetholiad Caerfyrddin 1966, daeth Gwynfor Evans yn AS cyntaf Plaid Cymru. Yn 1974 enillodd y blaid dwy sedd, ac yna bedair sedd ar ôl etholiad cyffredinol 2001. Trefnir ardaloedd yn bwyllgorau adrannol a elwir yn rhanbarthau, sy'n cyfateb i etholaethau neu ffiniau llywodraeth leol. Yn lleol trefnir y blaid yn ganghennau, ac mae pwyllgorau rhanbarth yn gynwysedig o gynrychiolwyr o'r canghennau.= Plaid Cymru was formed in 1925 and fought its first election in 1929. In the Carmarthen by-election of 1966, Gwynfor Evans became Plaid Cymru's first MP. In 1974 the party won two seats, and then four seats following the 2001 general election. Regionally it is organised into area committees called rhanbarthau, which correspond to Westminster constituencies or local government boundaries. Locally it is organised into branches, and the rhanbarth committees are made up of delegates from the branches.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion o Blaid Cymru, yn cynnwys cofnodion,1939-1984; gohebiaeth,1944-1981; papurau'n ymwneud â gwaith a chyllid y Pwyllgor a'i ganghennau,1959-1971; papurau'r Gynhadledd Flynyddol,1976-1979; torion papur newydd,1970-1975; ymgyrchoedd, 1960-1965; adroddiadau misol Peter Hughes Griffiths, Trefnydd y pwyllgor rhanbarth,1970-1972; papurau Adran Merched Plaid Cymru,1973-1978; ffeiliau'r swyddfa ganolog, 1961-1967, a thaflenni printiedig o'r swyddfa ganolog, 1974-1985; cofnodion Cyngor Talaith Dyfed,1975-1977; gohebiaeth a phapurau ariannol cangen Aberystwyth, 1968-1979; cofnodion cangen Aberystywth,1959-1978; papurau, gohebiaeth a llenyddiaeth yn ymwneud ag etholiadau cyffredinol,1959-[1980au], ac etholiadau lleol,1963-1964. Mae grŵp ychwanegol o bapurau a dderbyniwyd yn 2000 yn dal heb eu catalogio = Papers of the Ceredigion Area Committee of Plaid Cymru, including minutes, 1939-1984; correspondence, 1944-1981; papers relating to the work and finances of the Committee and its branches, 1959-1971; Annual Conference papers, 1976-1979; newspaper cuttings, 1970-1975; campaigns, 1960-1965; monthly reports of Peter Hughes Griffiths, the area committee organiser, 1970-1972; papers of the women's section, 1973-1978; central office files, 1961-1967, and printed leaflets from the central office, 1974-1985; minutes of the Dyfed Regional Council, 1975-1977; correspondence and financial papers of the Aberystwyth branch, 1968-1979; Aberystwyth branch minutes, 1959-1978; papers, correspondence and literature relating to general elections, 1959-[1980s], and local elections, 1963-1964. A further group of papers received in 2000 remains uncatalogued.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl y dyddiad derbyn.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copïau caled o'r crynodebau ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 45, 1986, tt. 58-59, 1987, t. 90, 1989, t. 75, 1991, t. 59, 1993, t. 63, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalogau ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Tegwyn Jones, Bow Street, Aberystwyth, 1984, 1986 ac 1990; Ysgrifennydd Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion, 1985; Cangen Aberystwyth trwy law Miss Lili Thomas, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, 1989; a Miss Llinos Davies, Llanrug, Gwynedd, 1993. Derbyniwyd papurau ychwanegol trwy law Richard Huws, Aberystwyth yn Awst 2006, a Pedr ap Llwyd, Comins Coch, Aberystwyth, Chwefror 2008.= Donated by Mr Tegwyn Jones, Bow Street, Aberystwyth, 1984, 1986 and 1990; the Secretary of the Cardiganshire Regional Committee, 1985; the Aberystwyth Branch, per Miss Lili Thomas, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, 1989; and by Miss Llinos Davies, Llanrug, Gwynedd, 1993. Additional papers were received per Richard Huws, Aberystwyth in August 2006, and per Pedr ap Llwyd, Comins Coch, Aberystwyth, February 2008.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Archif Plaid Cymru; a phapurau cynharach pwyllgor rhanbarth Ceredigion, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1939-1949, ac adneuwyd gohebiaeth a phapurau, 1944-1949, gan Mrs T. I. Ellis yn 1964.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 45, 1986, tt. 58-59, 1987, 1989, 1991, 1993; Adroddiad Blynyddol LlGC, 1963-1964; gwefan Plaid Cymru the Party of Wales (plaidcymru.org), edrychwyd Mai 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Ceredigion (Wales) | Politics and government
Elections | Wales | Ceredigion
Local elections | Wales | Ceredigion
Plaid Cymru. | Rhanbarth Ceredigion a Gogledd Penfro | Archives
Plaid Cymru. | Rhanbarth Ceredigion | Archives
Political parties | Wales | Ceredigion
Politics, Practical | Wales | Ceredigion
Women in politics | Wales

Personal names

Corporate names
Plaid Cymru | Rhanbarth Ceredigion
Plaid Cymru | Rhanbarth Ceredigion a Gogledd Penfro
Plaid Cymru | Women's Section

Places
Cardiganshire (Wales)
Pembrokeshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details