ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, John, of Llandrillo, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JOHRTS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau John Roberts (Llandrillo)

Short Title: Roberts, John, of Llandrillo, papurau (papers)

Creation date(s): 1878-1915

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): John Roberts o Landrillo

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John Roberts (bl.1878-1915) yn byw yn Berwyn House, Llandrillo-yn-Ederinion, sir Feirionnydd, a chanddo ddiddordeb mewn hanes lleol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1878-1915, John Roberts yn ymwneud â hanes ardal Llandrillo, yn cynnwys cofnod o ddigwyddiadau yn Llandrillo,1878-1899; llyfrau nodiadau ar hanes Methodistiaeth Galfinaidd yn Llandrillo,[c. 1899]; traethodau,[1890au]-1909; a nodiadau achyddol ac arall yn ymwneud â chwmwd Edeirnion ac ardal Llandrillo, [1878]-[1915] = Papers, 1878-1915, of John Roberts relating to the history of the Llandrillo district, including a record of events in Llandrillo, 1878-1899; notebooks on the history of Calvinist Methodism in Llandrillo, [c. 1899]; essays, [1890s]-1909; and genealogical and other notes relating to the commote of Edeirnion and the Llandrillo area, [1878]-[1915].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn wyth ffeil neu eitem yn ôl math neu bwnc.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 50, yn Llyfgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Mrs G. Morgan, Llanidloes, 1984.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodism | Wales | Llandrillo
Calvinistic Methodists | Wales | Llandrillo
Llandrillo-yn-Edeirnion (Wales) | History
Roberts, John, | of Llandrillo-yn-Edeirnion | Archives

Personal names
Roberts , John , of Llandrillo-yn-Edeirnion

Corporate names

Places
Edeyrnion (Wales)
Llandrillo (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details