ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ymgyrch Newydd yng Nghymru, Yr, papurau

Reference code(s): GB 0210 YMGMRU

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru

Short Title: Ymgyrch Newydd yng Nghymru, Yr, papurau

Creation date(s): 1944-1983

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mudiad cenhadol cyd-enwadol Cristnogol oedd Yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru, a fu'n weithredol o 1944 hyd 1952.

CONTENT

Scope and content/abstract: Gohebiaeth a phapurau eraill, 1944-1952, 1974, 1982-1983, yn ymwneud â gweinyddiad y mudiad a'i ymgyrchoedd; copïau o adroddiadau, erthyglau a chylchlythyron, [1944x1952]; a phamffledi a thorion papur newydd, [1944x1952]. = Correspondence and other papers, 1944-1952, 1974, 1982-1983, relating to the administration of the movement and its campaigns; copies of reports, articles and circulars, [1944x1952]; and pamphlets and newspaper cuttings, [1944x1952].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau, 1984, t. 67, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. Ieuan S. Jones, Ty John Penry, Abertawe,1983, un o ysgrifenyddion yr Ymgyrch.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'n ymddangos bod deunydd ychwanegol yn ymwneud â'r mudiad wedi ei ychwanegu at y papurau yn dilyn diwedd yr Ymgyrch.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1984.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Ecumenical movement | Wales
Missions | Wales
Ymgyrch Newydd yng Nghymru (Missionary movement) | Archives

Personal names

Corporate names
Ymgyrch Newydd yng Nghymru (Missionary movement)

Places
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details