ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Dafis, Cynog, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYNFIS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cynog Dafis

Short Title: Dafis, Cynog, papurau (papers)

Creation date(s): 1934-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Cynog Dafis

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Cynog Glyndwr Dafis (g. 1939) yn aelod gweithgar o Blaid Cymru ers 1955. Am 32 mlynedd bu'n athro ysgolion cyfun ym Mhontardawe, Castellnewydd Emlyn, Aberaeron a Llandysul. Roedd yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1965-1966. Roedd yn AS Plaid Cymru dros Geredigion,1992-2000 (ar y cychwyn cafodd ei ethol dros Geredigion a Gogledd Penfro ar raglen Plaid Cymru/ y Blaid Werdd), ac yn AC (Aelod y Cynulliad) yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, 1999-2003. Bu'n aelod o Bwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig y Cynulliad, 2002-2003. Mae'n awdur nifer o erthyglau a phamffledi ar fywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymru, yn cynnwys Migration into Wales: a positive response (1988) ac A sustainable future for Wales (1988) ar y cyd â Victor Anderson.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cynog Dafis, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol,1964-1973, ffeiliau yn ymwneud ag addysg, 1961-1982, ffeiliau yn ymwneud â chynghrair Plaid Cymru/Y Blaid Werdd yng Ngheredigion, 1991-1997, a phapurau, 1996-1997, yn ymwneud ag etholiad cyffredinol 1997 = Papers of Cynog Dafis, including general correspondence, 1964-1973, files relating to education, 1961-1982, files relating to the Plaid Cymru / Green Party alliance in Ceredigion, 1991-1997, and papers relating to the 1997 general election, 1996-1997.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd y ffeiliau yng ngrŵp 1989 yn ohebiaeth a phapurau cyffredinol, ac addysg, a'u rhifo 1-9. Rhifwyd y grwpiau eraill yn 10-14 yn olynol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddarllen papuau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'. Mae angen caniatâd y rhoddwr i gael gweld deunydd sydd heb gael ei gatalogio.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, t. 13, 1993, t. 19, 1998, t. 16, 1999,t. 34. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Disgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd trwy law Cynog Dafis, Talgarreg, mewn pedwar grŵp, 1989, 1992, 1998 a 1999. Mae grwpiau pellach o bapurau a dderbyniwyd 2003-2005 yn dal heb eu catalogio.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, 1993, 1998, 1999; gwefan Cynog Dafis(www.cynogdafis.org/) edrychwyd 19 Medi 2003; Jones, Beti, Etholiadau'r ganrif / Welsh elections, 1885-1997 (Talybont, 1999).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Ceredigion (Wales) | Politics and government
Clippings (Books, newspapers, etc.)
Dafis, Cynog, | 1938- | Archives
Education | Wales
Green movement | Great Britain

Personal names
Dafis , Cynog , 1938-

Corporate names
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Green Party
Plaid Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details