ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Frank, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 FRANES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Frank Jones

Short Title: Jones, Frank, papurau (papers)

Creation date(s): 1932-1944

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Frank Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Frank Jones (1913-1970) o Dal-y-bont. Llanrwst, sir Gaernarfon, yn genedlaetholwr a gwas sifil.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Frank Jones, Llanrwst, sir Gaernarfon,1932-1944, yn cynnwys llyfr nodiadau'n ymwneud â'r ymgyrch yn y 1930au i gael ffurflenni'r Dreth Incwm yn Gymraeg, a'i ddyddiadur, 17 Ionawr 1941-8 Medi 1942, yn mynegi ei argraffiadau o gyfnod rhyfel fel heddychwr a chenedlaetholwr; gohebiaeth,1936-1944, yn cynnwys ei gais, 1940, i gael ei gofrestru fel gwrthwynebydd cydwybodol ar sail bod yn genedlaetholwr o Gymro = Papers of Frank Jones, Llanrwst, Caernarfonshire, 1932-1944, including a notebook relating to the campaign for Income Tax forms in Welsh in the 1930s, and his diary, 17 January 1941-8 September 1942, containing his impressions of war as a pacifist and nationalist; correspondence, 1936-1944, including his application, 1940, to be registered as a conscientious objector on the grounds of being a Welsh nationalist.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau nodiadau; gohebiaeth a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1989, tt. 42-42, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan weddw Frank Jones, Glan Conwy, yn 1989.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argaffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Conscientious objectors | Wales
Jones, Frank, | 1913-1970 | Archives
Nationalists | Wales
Pacifists | Wales
Welsh language | Usage
World War, 1939-1945 | Conscientious objectors | Wales

Personal names
Jones , Frank , 1913-1970

Corporate names
Plaid Cymru

Places
Llanrwst (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details