ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Giraldus, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GIRJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. Giraldus Jones

Short Title: Jones, Giraldus, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1915-1978

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Y Parch. Giraldus Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Giraldus Jones (1895-1978) yn weinidog gyda'r Annibynwyr yn Ffaldybrenin ac Esgairdawe, sir Gaerfyrddin,1928-1978.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. Giraldus Jones,1915-1978, yn cynnwys anerchiadau ar Ben Davies, Pant-teg, a T. Eirug Davies; papurau'n ymwneud ag achos yr Annibynwyr yn Esgairdawe a Ffaldybrenin; a deunydd amrywiol arall = Papers of the Rev. Giraldus Jones, 1915-1978, comprising addresses on Ben Davies, Pant-teg, and T. Eirug Davies; papers relating to the Congregationalist cause at Esgairdawe and Ffaldybrenin; and other miscellaneous material.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedalethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1989, t. 43, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei ferch, Mrs. Beti Owen, Aberystwyth, yn 1989.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Congregationalists | Wales | Carmarthenshire
Congregationalists | Wales | Esgairdawe
Congregationalists | Wales | Ffaldybrenin
Jones, Giraldus, | 1895-1978 | Archives

Personal names
Davies , Ben , 1864-1937
Davies , T. Eirug (Tom Eirug)
Jones , Giraldus , 1895-1978

Corporate names

Places
Esgairdawe (Wales)
Ffaldybrenin (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details