ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, William Rees, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WRJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau William Rees Jones

Short Title: Jones, William Rees, papurau (papers)

Creation date(s): 1949-1985

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): William Rees Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: William Rees Jones (marw 1988), oedd prifathro cyntaf Ysgol y Preseli yng Nghrymych, sir Benfro. Cyfansoddodd gweithiau rhyddiaith niferus ar gyfer cystadlaethau mewn amrywiol eisteddfodau cenedlaethol ynghyd â gweithiau llenyddol eraill.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau William Rees Jones, 1949-1985, yn cynnwys gweithiau rhyddiaith a gyflwynwyd i gystadlaethau mewn gwahanol eisteddfodau cenedlaethol,1949-1985, ac amrywiol draethodau a chyfansoddiadau o'i eiddo, 1966-1978, llawer heb ddyddiad = Papers of William Rees Jones, 1949-1985, comprising prose writings submitted for competitions at various national eisteddfodau, 1949-1985, and other miscellaneous essays and writings by him, 1966-1978, many undated.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Genedlaethol Cymru; cyfansoddiadau anfuddugol Eisteddfod Genedlaethol Cymru; a chyfansoddiadau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1989, tt. 1989, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Nora Jones, Aberteifi, yn 1989.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Eisteddfodau | Wales
Jones, W. R. | (William Rees) | Archives
Welsh prose literature | 20th century

Personal names
Jones , W. R. (William Rees)

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details