ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Millward, E. G., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 MILLWARD

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau E. G. Millward

Short Title: Millward, E. G., papurau (papers)

Creation date(s): 1959-1976

Level of description: Fonds

Extent: 0.067 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Plaid Cymru; E. G. Millward

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd E.G. Millward yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Is-lywydd Plaid Cymru, 1966-1968. Ef oedd ymgeisydd y blaid dros Etholaeth Trefaldwyn yn etholiad cyffredinol 1970.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau gwleidyddol E. G. Millward, 1959-1976, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â'r economi Gymreig, 1966-1969; etholiadau cyffredinol, 1959-1974; gohebiaeth Grŵp Ymchwil Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth, 1966-1970; papurau'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol 1970; cofnodion yn ymwneud â chyhoeddiadau Plaid Cymru, 1966-1970; papurau a thorion papur newydd yn ymwneud â'r economi a swyddi yng Nghymru, 1959-1976; papurau'n ymwneud â'r iaith Gymraeg, 1967-1981; a gohebiaeth a phapurau cyffredinol, 1969-1976 = Political papers of E. G. Millward, 1959-1976, including papers relating to the Welsh economy, 1966-1969; general elections, 1959-1974; correspondence of the Plaid Cymru Research Group relating to farming, 1966-1970; papers relating to the General Election 1970; records relating to Plaid Cymru publications, 1966-1970; papers and newspaper cuttings relating to the economy and to employment in Wales, 1959-1976; papers relating to the Welsh language and education, 1967-1981; and correspondence and general papers, 1969-1976.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl trefn derbyn y papurau i'r Llyfrgell.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern- gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gyfer eitemau 1-2 ar gael yn LlGC, Adroddiad Blynyddol, 1974-75, t. 41. Mae copi caled o'r catalog ar gyfer eitemau 3-8 ar gael yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, t. 53. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd E. G. Millward i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1974 ac 1988.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Economy | Wales
Elections | Wales | Montgomeryshire
Employment | Wales
Farming | Wales
Millward, E. G. | (Edward Glynne), | 1930- | Archives
Montgomeryshire (Wales) | Politics and government
Plaid Cymru | Archives
Welsh language | Education

Personal names
Millward , E. G. (Edward Glynne) , 1930-

Corporate names
Plaid Cymru

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details