ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Roberts, Elwyn, papers

Reference code(s): GB 0210 ELWERTS

Held at: National Library of Wales

Title: Elwyn Roberts Papers

Short Title: Roberts, Elwyn, papers

Creation date(s): 1843-1988 (accumulated 1898-1988)

Level of description: Fonds

Extent: 0.184 metrau ciwbig (16 bocs)

Name of creator(s): Elwyn Roberts

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Elwyn Roberts, (1904-1988) o Beniarth, Bodorgan, sir Fôn, oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Plaid Cymru hyd ei ymddeoliad, a pharhaodd yn drysorydd anrhydeddus. Roedd yn Drefnydd ymgyrch Senedd i Gymru rhwng 1953 a 1956. Daeth yn ysgrifennydd-trefnydd Eisteddfodau Bae Colwyn yn 1947 a Llanrwst yn 1951. Ef oedd trefnydd Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru, a hefyd ei swyddog ariannol. Roberts hefyd a sefydlodd cangen fwyaf Plaid Cymru, ym Mlaenau Ffestiniog.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts a theulu, yn cynnwys papurau personol a theuluol,1898-1988; papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts ar hanes lleol ym mhlwyfi Abergynolwyn a Llanfihangel-y-Pennant; papurau cyffredinol,1936-1987, yn cynnwys torion o'r wasg,1963-1976, yn ymwneud â Phlaid Cymru, a grŵp o lythyrau Kate Roberts at Elwyn Roberts, 1969-1975; amrywiol bethau, 1843-1979; a phapurau,1952-1974, yn ymwneud ag Ymgyrch Senedd i Gymru, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, gohebiaeth, papurau ariannol, atgofion Elwyn Roberts am yr ymgyrch, torion o'r wasg a deunydd printiedig = Papers accumulated by Elwyn Roberts and family, comprising personal and family papers, 1898-1988; papers accumulated by Elwyn Roberts on local history in the parishes of Abergynolwyn and Llanfihangel-y-Pennant; general papers, 1936-1987, including press cuttings, 1963-1976, relating to Plaid Cymru, and a group of letters, 1969-1975, from Kate Roberts to Elwyn Roberts; miscellanea, 1843-1979; and papers, 1952-1974, relating to the Parliament for Wales Campaign. comprising committee minutes, correspondence, financial papers, Elwyn Roberts's reminiscences of the campaign, press cuttings and printed material.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau personol a theuluol; hanes lleol; papurau cyffredinol; amrywiol bethau; ac Ymgyrch Senedd i Gymru.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1989,tt. 82-85 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history: Adneuwyd rhai papurau yn ymwneud â Plaid Cymru yn dilyn cau Swyddfa Plaid Cymru ym Mangor.

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gwyneth Roberts, Tywyn, Gwynedd, 1989.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Archifdy Môn, Papurau Elwyn Roberts.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Trosglwyddwyd grŵp sylweddol o bapurau Plaid Cymru oedd ym meddiant Elwyn Roberts yn dilyn cau swyddfa Plaid Cymru ym Mangor o bapurau Elwyn Roberts a'u gosod gydag Archif Plaid Cymru yn LlGC. Creuwyd sawl eitem cyn genedigaeth Elwyn Roberts.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989; Davies, John: A History of Wales (Caerdydd, 1993; gohebiaeth bersonol â Miss Nans Jones, Caerdydd, 1993.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Abergynolwyn (Wales) | History
Education, Primary | Wales | Abergynolwyn
Llanfihangel-y-Pennant (Wales) | History
Parliament for Wales Campaign | Records and correspondence
Plaid Cymru | Archives
Roberts, Elwyn, | 1904-1988 | Archives

Personal names
Roberts , Elwyn , 1904-1988
Roberts , Kate , 1891-1985

Corporate names
Parliament for Wales Campaign
Plaid Cymru

Places
Abergynolwyn (Wales)
Llanfihangel-y-pennant (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details