ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Walters, Meurig, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 MEUERS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Meurig Walters

Short Title: Walters, Meurig, papurau (papers)

Creation date(s): 1851-1990

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Meurig Walters

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Gwnaeth y Parch. [E.] Meurig Walters (m. 1988), o Dondu, Morgannwg, astudiaeth ar fywyd a gwaith y clerigwr a bardd William Thomas ('Islwyn', 1832-1878) ar gyfer ei draethawd M.A. 'Astudiaeth Destunol a Beirniadol o "Storm" 'Islwyn' (Coleg Prifysgol Cymru, Aberystywth,1961). Yn y 1970au a'r 1980au, gweithiodd ar draethawd PhD ar yr un pwnc, dan y teitl 'Bywyd a Gwaith Islwyn (1832-78)', a golygodd 'Y "Storm" gyntaf gan Islwyn' (Caerdydd,1980). Yn 1983, cyhoeddwyd ei gofiant, 'Islwyn: Man of the Mountain' gan Gymdeithas Goffa Islwyn. Yn ogystal gwnaeth ymchwil ar Joseph Harris (1704-1764) Trefeca. Cafodd ei rifyn o 'Y Storm' diwygiedig Islwyn, 'Yr Ail "Storm" gan Islwyn' (Caerdydd, 1990) ei gyhoeddi ar ôl ei farwolaeth.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. Meurig Walters, yn cynnwys nodiadau a phapurau ymchwil yn ymwneud ag Islwyn ar gyfer ei draethawd MA a chyhoeddi '"Y Storm" gyntaf gan Islwyn' [1960]-1980; cyfieithiadau Saesneg o farddoniaeth Islwyn ac erthyglau Walters ar Islwyn,[1960au-1970au]; drafft o'r traethawd PhD, 'Bywyd a Gwaith Islwyn (1832-78)', a gohebiaeth ynglŷn â'r traethawd, 1976-1987; copïau o ddeunydd cyhoeddedig gan ac yn ymwneud ag Islwyn,1851-1876; nodiadau ar Joseph Harris [20fed ganrif]; a chopi teipysgrif 'Yr Ail "Storm" gan Islwyn', 1990 = Papers of the Rev. Meurig Walters, comprising research notes and papers relating to Islwyn for his MA thesis and publication of '"Y Storm" gyntaf gan Islwyn' [1960]-1980; translations into English of Islwyn's poetry and articles on Islwyn by Walters, [1960s-1970s]; draft PhD thesis, 'Bywyd a Gwaith Islwyn (1832-78)', and correspondence relating to the thesis, 1976-1987; copies of published material by and relating to Islwyn, 1851-1876; notes on Joseph Harris [20th century]; and typescript of 'Yr Ail "Storm" gan Islwyn', 1990.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad y rhodd a phwnc

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog, yn Mân Restri a Chrynodebau, 1989, t. 94; 1990,t. 88; a 1991, t. 88, ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan chwaer Meurig Walters, Sally Morgan o Ferndale, Rhondda, 1988-1991, a chan R.M.'Bobi' Jones, Aberystwyth, 1989.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys cyhoeddiadau a phapurau'n ymwneud ag Islwyn sy'n rhagddyddio geni Meurig Walters, a pheth ddeunydd yn ymwneud â chyhoeddi ei gyfrol'Yr Ail "Storm" gan Islwyn' sy'n ôl-ddyddio ei farwolaeth.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Stauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989, 1990, 1991.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad wn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Islwyn, | 1832-1878 | Research
Poets, Welsh language | 19th century | Biography
Walters, Meurig | Archives
Welsh poetry | 19th century

Personal names
Islwyn , 1832-1878
Walters , Meurig

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details