ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, E. J., Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 EJIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. E. J. Williams

Short Title: Williams, E. J., Parch., papurau (papers)

Creation date(s): [1906]-[1952]

Level of description: Fonds

Extent: 0.117 metrau ciwbig (13 bocs)

Name of creator(s): E.J. Williams; L. Eirlys Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd y Parch. Evan John Williams (marw 1993) yn Swyddffynnon, Ceredigion. Cafodd ei ordeinio yn Noddfa, Ynysybwl, yn 1929 a symudodd i Tabernacl, Maesteg, yn 1937. Gweithiodd ar ran y Gymdeithas Genhadol yn Llundain am chwe blynedd. Yn 1973 cafodd ei ordeinio yn Horeb Penrhyn-coch, Cwmsymlog a Goginan. Yr oedd ei wraig L. Eirlys Williams yn ferch i'r Parch. Henry Evans, Horeb, Penrhyn-coch. Gweithiodd hi i Undeb y Bedyddwyr am dros ddeugain mlynedd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. E. J. Williams a'i wraig Lizzie Eirlys Williams, [1906]-[1952], yn cynnwys gohebiaeth oddi wrth garcharorion rhyfel yn Solfach, sir Benfro yn ystod yr Ail Ryfel Byd; traethawd MA Lizzie Eirlys Evans [Williams] yn ymwneud â'r cysylltiad rhwng Diwygiadau Crefyddol 1730-1859 a llenyddiaeth y cyfnod,[1934]; a phapurau eraill yn gysylltiedig â gwaith enwad y Bedyddwyr yng Nghymru a mannau eraill = Papers of the Rev. E. J. Williams and his wife Lizzie Eirlys Williams, [1906]-[1952], including correspondence from prisoners of war during the Second World War in the Solva, Pembrokeshire; MA thesis by Lizzie Eirlys Evans [Williams] relating to the connection between the Religious Revivals 1730-1850 and the literature of the period, [1934]; and other papers connected with the work of the Baptist denomination in Wales and elsewhere.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn dri bocs ar ddeg

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1989, tt. 99-100, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Casglwyd y papurau o gartref y Parch. Evan John Williams yn 1987. Derbyniwyd gweddill y papurau trwy law Mrs Gwen Davies, Dolclettwr, Tre'rddôl yn 1988.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau L. Eirlys Williams.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989; a Dyddiadur a llawlyfr y Bedyddwyr, 1994.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | Wales
Prisoners of war | Wales | Pembrokeshire
Religious awakening | Christianity | Wales
Williams, Evan John, | d.1993 | Archives
Williams, L. Eirlys | Archives

Personal names
Williams , E. J. (Evan John) , d. 1993
Williams , L. Eirlys

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details