ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Rhieni dros Addysg Gymraeg, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 RHIAEG

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Rhieni dros Addysg Gymraeg

Short Title: Rhieni dros Addysg Gymraeg, papurau (papers)

Creation date(s): 1963-1988

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Rhieni dros Addysg Gymraeg (Parents for Welsh-Medium Education)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn gymdeithas a adnabyddid cyn 1983 fel Undeb Rhieni Ysgolion Cymraeg. Mae'n gymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni drwy Gymru gyfan. Mae'r grŵp yn cynnwys Cymry Cymraeg a rhai di-Gymraeg fel ei gilydd. Eu prif safbwynt yw bod dwyieithrwydd yn un o'r rhoddion gorau y gellir eu cyflwyno i blentyn. Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg yn argyhoeddedig y bydd y gallu i siarad Cymraeg yn helpu plant i fagu hyder ynddynt eu hunain ac yn eu diwylliant. Nod cyffredinol y grŵp yw hyrwyddo manteision addysg ddwyieithog ac ymgyrchu i wella gwasanaethau ar gyfer y nifer cynyddol o blant sydd yn derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'n ymwneud â Rhieni dros Addysg Gymraeg, 1963-1988, yn cynnwys copïau o gofnodion, 1963-1988, y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chofnodion y Pwyllgor Gwaith; adroddiadau blynyddol, 1984-1988; copi o gyfansoddiad y grŵp a luniwyd yn 1983; gwahanol adroddiadau a baratowyd gan y grŵp, 1983-1988; ac adroddiadau a baratowyd gan bwyllgorau sir y mudiad, 1981-1987 = Papers relating to Rhieni dros Addysg Gymraeg1963-1988, including copies of minutes, 1963-1988, of the AGMs and the executive committee minutes; annual reports, 1984-1988; a copy of the group's constitution prepared in 1983; various reports prepared by the group, 1983-1988; and reports prepared by the movement's county committees, 1981-1987.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cofnodion y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chyfarfodydd y pwyllgor gwaith; adroddiadau blynyddol; cyfansoddiad y grŵp; adroddiadau a gynhyrchwyd gan y grŵp; ac adroddiadau a memoranda pwyllgorau sir y grŵp.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1989, tt. 78-79,yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddsgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Wyn Rees, Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Rhieni dros Addysg Gymraeg, Caerdydd, yn 1989.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989; gwefan Rhieni dros Addysg Gymraeg (www.rhag.net), edrychwyd 10 Mai 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau ACCR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Bilingualism | Wales
Education | Wales
Education, Bilingual | Wales
Rhieni dros Addysg Gymraeg (Organization) | Records and correspondence
Welsh language
Welsh language | Education
Welsh language | Political aspects
Welsh language | Usage

Personal names

Corporate names
Rhieni Dros Addysg Gymraeg (Organization)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details