ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WYDHOL

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol

Short Title: Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol, papurau (papers)

Creation date(s): 1979-1986

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae'r Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol yn amcanu at hybu ymwybyddiaeth o faterion gwyddonol yng Nghymru, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg. Fe'i ffurfiwyd yn 1971 a chaiff ei threfnu ar gynllun ffederal, gyda changhennau yng Ngwynedd, Clwyd, Caerdydd ac Aberystwyth. Mae'r gymdeithas yn trefnu digwyddiadau mewn ysgolion a chynhadledd flynyddol, ac mae'n cynhyrchu llyfrau a defnyddiau printiedig eraill ar gyfer plant ac oedolion, yn cynnwys Cystadleuaeth fathemategol (1983-) a Llyfr cyflwyno plentyn i'r Micro BBC (1986). Mae nawr yn cynhyrchu deunydd i'r we yn Gymraeg ac yn ddwyieithog ar bynciau gwyddonol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'n cynnwys cofnodion, cylchlythyrau a phapurau eraill yn ymwneud â gwaith y Gymdeithas,1979-1986 = Includes minutes, circulars and other papers relating to the work of the Society, 1979-1986.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, t. 46, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Gymdeithas trwy law yr Ysgrifennydd, Dr H. Gareth Ff. Roberts, Bangor, Gwynedd, 1986.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987; gwefan Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol (www.gwyddoniaeth.org.uk), edrychwyd 7 Mai 2003; Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd (www.star.bris.ac.uk/rahm/cwcc/), edrychwyd 31 Hydref 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003; diwygiwyd Mai 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol | Archives
Education, Bilingual | Wales
Science | Study and teaching | Wales
Science | Translating | Wales

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details