ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Dŵr Cymru, preifateiddio, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DWRMRU

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Preifateiddio Dŵr Cymru

Short Title: Dŵr Cymru, preifateiddio, papurau (papers)

Creation date(s): 1989

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Dŵr Cymru (Welsh Water)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dŵr Cymru yw'r cwmni rheoledig sy'n darparu gwasanaethau cyflenwi dŵr a charthffosiaeth i dros dair miliwn o bobl yng Nghymru ac i rai ardaloedd yn Lloegr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'n ymwneud â phreifateiddio Dŵr Cymru, 1989, yn cynnwys ffurflenni cais am gyfranddaliadau; cylchlythyrau; llyfrynnau gwybodaeth; canllawiau cofrestru; datganiadau i'r wasg a deunydd cyhoeddusrwydd = Papers relating to the privatisation of Welsh Water, 1989, including application forms for shares; circulars; information booklets; registration rules; press releases and publicity material.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Rhestrir yn ôl y math o ddeunydd

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr gryno yn Mân Restri a Chrynodebau 1990, t. 22, yn Llyrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr John Elfed Jones, Cadeirydd Dŵr Cymru, Aberhonddu, Powys, 1990.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1990; gwefan Dŵr Cymru(www.dwrcymru.com), edrychwyd 8 Mai 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio y dsgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Water resources development | Wales
Water | Wales
Welsh Water Authority | Records and correspondence

Personal names

Corporate names
Welsh Water Authority

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details