ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owain, O. Llew, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 OLEWOWAIN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau O. Llew Owain

Short Title: Owain, O. Llew, papurau (papers)

Creation date(s): 1785-[c. 1955]

Level of description: Fonds

Extent: 0.047 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Owain Llewelyn Owain

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Owain Llewelyn Owain (1878-1956), o Gaernarfon, yn newyddiadurwr ac awdur. Bu'n gweithio yn y chwareli lleol am gyfnod cyn cychwyn ar ei yrfa gyda Y Genedl Gymreig fel gohebydd i ddechrau, ac wedyn fel golygydd. Bu hefyd yn athro cerddoriaeth ac yn feirniad eisteddfodol yn ogystal â bod yn un o sylfaenwyr Urdd Gobaith Cymru yng Nghaernarfon. Cyhoeddodd amryw o gofiannau pwysig yn cynnwys un i T. E. Ellis, 1915, a llyfrau eraill ar fywyd llenyddol Caernarfon. Cyhoeddwyd ei gyfrol, Hanes y ddrama yng Nghymru,1850-1943, yn 1948.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau O. Llew Owain,1858-1954, yn cynnwys llythyrau a phapurau yn ymwneud yn bennaf ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain,1901-1951; ceisiadau am swyddi,1939-1947; gweithiau Owain Llew Owain, 191201951; deunydd ar gyfer Y Genedl, 1924-1939; llythyrau, llyfrynnau a thorion amrywiol yn ymwneud ag agweddau ar fywyd a llenyddiaeth Gogledd Cymru,1858-1950; llyfrau lloffion o dorion papur newydd,1865-1940, yn cynnwys caneuon etholiadol, am David Lloyd George yn bennaf, teyrngedau i Syr John Morris Jones, torion o Y Genedl ac eitemau yn ymwneud â barddoniaeth Gymraeg, llawysgrifau a phapurau pellach, 1785-c.1955, o lyfrgell O. Llew Owain, yn cynnwys traethodau eisteddfodol ac arall, llawysgrifau o ddiddordeb i sir Gaernarfon a gohebiaeth, ymhlith y rhain mae llythyrau at John Thomas ('Eifionnydd', 1848-1922) a Beriah Gwynfe Evans (1848-1927), yn ymwneud â Gorsedd Beirdd Ynys Prydain gan mwyaf = Papers of O. Llew Owain, 1858-1954, comprising letters and papers mainly concerning Eisteddfod Genedlaethol Cymru (National Eisteddfod), Eisteddfod yr Urdd, and Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1954; job applications, 1939-1947; works of Owain Llew Owain, 1912-1951; material for Y Genedl, 1924-1939; miscellaneous letters, booklets and cuttings concerning aspects of North Wales life and literature, 1858-1950; scrap books of press cuttings, 1865-1940, including election songs mainly about David Lloyd George, tributes to Sir John Morris Jones, cuttings from Y Genedl and items relating to Welsh poetry; further manuscripts and papers, 1785-c. 1955, from the library of O. Llew Owain, including eisteddfod and other essays, manuscripts of Caernarfonshire interest and correspondence; included with these are letters to John Thomas ('Eifionnydd', 1848-1922) and to Beriah Gwynfe Evans (1848-1927), mostly relating to 'Gorsedd Beirdd Ynys Prydain'.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau Owain Llew Owain, wedi eu rhannu yn ohebiaeth, gwaith Owain Llew Owain, deunydd ar gyfer Y Genedl, llyfrau lloffion a rhai amrywiol; a NLW MSS 23612-56.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copïau caled o'r catalogau ar gael yn Gymraeg yn Mân Restri a Chrynodebau 1987, tt. 83-87,1990, t. 63,1999, t. 62 ac yn Saesneg yn Handlist of Manuscripts at the National Library of Wales. Ceir mynediad i'r catalogau ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth David E. Hughes, Llandudno, yn 1987, 1989, 1996, 1998

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annete Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1987, 1990, 1999; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Bards and bardism | Wales
Clippings (Books, newspapers, etc.)
Eisteddfodau | Wales
Newspaper editors | Wales | Caernarfon | Archives
Owain, O. Llew | (Owain Llewelyn) | Archives
Wales, North | Social life and customs
Welsh literature | Wales, North
Welsh newspapers

Personal names
Evans , Beriah Gwynfe , 1848-1927
Lloyd George , David , 1863-1945
Morris-Jones , John , 1864-1929
Owain , O. Llew (Owain Llewelyn)
Thomas , John , 1848-1922 , Eifionydd

Corporate names
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Gorsedd y Beirdd

Places
Caernarfon (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details