ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 PWYLLAFAN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan

Short Title: Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan, papurau (papers)

Creation date(s): 1938-1988

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan er mwyn trefnu Cymanfa Ganu yn Nyffryn Afan.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau,1938-1988, yn cynnwys cofnodion, gohebiaeth, adroddiadau a phapurau eraill yn ymwneud â Chymanfa Ganu Annibynwyr Dyffryn Afan, 1938-1988 = Papers, 1938-1988, including minutes, correspondence, reports and other papers relating to the Independent Singing Festival of Dyffryn Afan, 1938-1988.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gronolegol

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan y Cadeirydd, Stanley, Jones, Port Talbot,1990.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1990, t.66.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Hymn festivals
Music | Religious aspects | Christianity
Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan | Archives
Religious singing
Song festivals | Wales | Dyffryn Afan

Personal names

Corporate names
Pwyllgor Cymanfa Ganu Dyffryn Afan

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details