ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Evan Wyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 EVAIAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Evan Wyn Williams

Short Title: Williams, Evan Wyn, papurau (papers)

Creation date(s): 1966-1969

Level of description: Fonds

Extent: 0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Rev. Evan Wyn Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Evan Wyn Williams (m. 1988) yn weinidog Methodist yn Aberfan adeg trychineb Aberfan yn 1966.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau y Parch. Evan Wyn Williams, 1966-1969, yn cynnwys papurau'n ymwneud â thrychineb Aberfan, 1966-1968; a phapurau'n ymwneud â chanmlwyddiant Capel Coffa (1869-1969 )Edward Jones ym Mathafarn = Papers of Rev. Evan Wyn Williams, 1966-1969, comprising papers relating to the Aberfan disaster, 1966-1968; and papers relating to the centenary of Capel Coffa (1869-1969) commemorating Edward Jones at Bathafarn.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: trychineb Aberfan; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1990, t. 77 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gweneira Wyn Evans, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, trwy law Amgueddfa Werin Cymru yn Awst 1989.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn ymwneud â thrychineb Aberfan yn LlGC, Yr Arglwydd Edmund-Davies, LlGC Ex 687, Ymchwiliad Cyhoeddus i drychineb Aberfan (Cymdeithas Rhieni a Thrigolion Aberfan), Eiflyn Peris Owen, cofnodion Esgobaeth ac Esgobol Llandaf, NLW MSS 1751E a 21482D, Jack Jones, Elwyn-Jones, Gwyn Thomas, Harri Webb, Arglwydd Hooson, Plaid Cymru, Erastus Jones a Glyn Jones; ac yn Archifdy Morgannwg.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Capel Coffa Bathafarn (Ruthin, Denbighshire, Wales) | Centenary
Coal mine accidents | Wales | Aberfan
Disasters | Wales | Aberfan
Williams, Evan Wyn, | d. 1988 | Archives

Personal names
Williams , Evan Wyn , d. 1988

Corporate names

Places
Aberfan (Wales)
Bathafarn (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details