ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Gerallt, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GERJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. Gerallt Jones

Short Title: Jones, Gerallt, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1902-1981

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Y Parch. Gerallt Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd y Parch. Gerallt Jones (1907-1984), bardd a llenor, yn Rhymni, sir Fynwy. Yr oedd ei dad, Y Parch. Fred Jones (1877-1948), yn fab i Jeremiah Jones (1855-1902), gŵr yr oedd cymaint o'i ddisgynyddion gwrywaidd yn meddu ar gryn dalent lenyddol; fe'u hadnabuwyd ar y cyd fel 'Bois y Cilie' ar ôl fferm y teulu ger Llangrannog, sir Aberteifi. Yr oedd Gerallt Jones yn weinidog gyda'r Annibynwyr, a golygodd farddoniaeth ei dad a'i daid, yn ogystal â barddoniaeth a rhyddiaith ei ewythr Samuel Bartholomew Jones (1894-1966) a'i gefnder Fred Williams (1907-1972). Ymhlith ei waith ei hun yr oedd cyfieithiad Cymraeg o'r Greadigaeth gan Handel (1952), a chyfrol o farddoniaeth Ystâd Bardd (1974), astudiaeth o Sarah Jane Rees ('Cranogwen', 1839-1916) (1974), a chyfrol o ysgrifau er cof am ei frawd Jac Alun Jones (1974). Un arall o'i frodyr oedd y bardd Dafydd Isfoel Jones (1881-1968), ac mae'r canwr a'r bardd Dafydd Iwan (1943- ) yn un o'i feibion.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Gerallt Jones,1902-1981, yn cynnwys yn bennaf copïau llawysgrif a theipysgrif o'i farddoniaeth a'i rhyddiaith,1937-1981, llawer ohonynt wedi'u cyflwyno i gystadlaethau yn y Genedlaethol ac eisteddfodau eraill, ynghyd â'i ohebiaeth,1952-1982, a hefyd deunydd yn ymwneud â theulu llenyddol 'Y Cilie', yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith gan y Parch. Fred Jones,1902-1932, y Parch. Simon B. Jones, 1934-1955, ac aelodau eraill o'r teulu, yn ogystal â llythyrau a chardiau,1956-1970, oddi wrth Dafydd Isfoel Jones a Jac Alun Jones = Papers of Gerallt Jones, 1902-1981, consisting mainly of manuscript and typescript copies of his poetry and prose, 1937-1981, much of which was entered for competition at National and other eisteddfodau, together with his correspondence, 1952-1982, and also material relating to the literary family of 'Y Cilie', including poetry and prose by the Rev. Fred Jones, 1902-1932, the Rev. Simon B. Jones, 1934-1955, and other members of the family, as well as letters and cards, 1956-1970, from Dafydd Isfoel Jones and Jac Alun Jones.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau'n ymwneud â theulu'r Cilie (Fred Jones; Simon B. Jones; eraill); papurau Gerallt Jones (barddoniaeth; rhyddiaith; sgriptiau radio; gohebiaeth; amrywiol).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs Elisabeth Gerallt Jones, Tal-y-bont, Dyfed, gweddw Gerall Jones, rhwng Ionawr a Mai 1985; prynwyd eitemau eraill yn yr archif oddi wrthi ym Mehefin 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language | Wales | Llangranog
Jones, Gerallt | Archives
Poets, Welsh language | 20th century
Poets, Welsh language | Wales | Llangranog
Welsh literature | 20th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Cilie family , of Llangranog
Isfoel , b. 1881
Jones , Fred , 1877-1948
Jones , Gerallt
Jones , John Alun , 1908-1982
Jones , S. B. (Simon Bartholomeus)

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details