ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Carmel, Abercrâf, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 CARMCRAF

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Abercrâf

Short Title: Eglwys Carmel, Abercrâf, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1912-2005

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Eglwys Carmel, Abercrâf

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Carmel, Abercrâf, Brycheiniog, yn 1897. Codwyd adeilad yn 1898.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Abercrâf, yn cynnwys llyfrau cyfrifon yr Eglwys, 1912-2005, llyfr cofnodion y swyddogion, 1944-1989, cofrestri priodas, 1932-1968, a chofrestr yr ysgol Sul, 1926-1932. = Records of Carmel Church, Abercrâf, including Church minute books, 1912-2005, minute book of Church officials, 1944-1989, registers of marriages, 1932-1968, and a Sunday School register, 1926-1932.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp: llyfrau cyfrifon, cofrestri, llyfrau cofnodion.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Phil Jones, Resolven, Chwefror 2007.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Geraint Phillips. Defnyddiwyd y ffynhonnell canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Robert Beynon a Rhys Davies, Eglwys Carmel (M.C.) Abercrâf, 1897-1921 (Abertawe, 1921).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2009.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Abercraf
Carmel (Church : Abercraf, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Abercraf

Personal names

Corporate names
Carmel (Church : Abercraf, Wales)

Places
Abercraf (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details