ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, T. Glyndwr, Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TGLNES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. T. Glyndwr Jones

Short Title: Jones, T. Glyndwr, Parch., papurau (papers)

Creation date(s): [1934x1985]

Level of description: Fonds

Extent: 0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Name of creator(s): Rev. Thomas Glyndwr Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd y Parch. Thomas Glyndwr Jones (1914-1985) ym Machynlleth, sir Drefaldwyn. Graddiodd yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, yn 1935, a Choleg Bala-Bangor yn 1937. Bu'n weinidog ar eglwysi'r Annibynwyr yn Nowlais, Morgannwg, 1939-1950, Rhyl, sir y Fflint, 1950-1959, ac yn Rhiwbeina, Caerdydd, 1959-1979, Priododd Annie D. Williams, BA, yn 1941, a chawsant fab a merch. Enillodd wobr yn yr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1938 am ei 'Llyfryddiaeth Baledi Cymraeg a Gyhoeddwyd yn y 19eg ganrif' ac yn 1960 am ei draethawd 'Cenhadon Cymreig Amlwg y Ganrif Hon.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfryddiaeth baledi Cymraeg y 19eg ganrif, mewn wyth cyfrol teipysgrif (cyfrol chwech ar goll),ynghyd â drafftiau a nodiadau, [c. 1938], yn seiliedig ar gasgliadau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a llyfrgelloedd Bangor a Chaerdydd, gan T. Glyndwr Jones; a mynegai i'r cyfnodolyn Cymru, cyfrolau i-lix,[1934x1985] = Bibliography of 19th-century Welsh ballads, in eight typescript volumes (with volume six missing), along with drafts and notes, [c. 1938], based on collections at the National Library of Wales and Bangor and Cardiff libraries, by Rev. T. Glyndwr Jones; and an index to the periodical Cymru, vols i-lix, [1934x1985].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fesul bocs yn ôl math.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, t. 69, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth ei ferch, Mrs Mair Marlow, Cyncoed, Caerdydd, 1986.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn NLW ex 537.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cynru, Mân Restri a Chrynodebau, 1987; LlGC, Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (anghyhoeddedig).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Welsh ballads and songs | 19th century | Bibliography
Welsh periodicals | Indexes

Personal names
Jones , Thomas Glyndwr

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details