ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Meurig Maldwyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 MEUWYN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Meurig Maldwyn

Short Title: Meurig Maldwyn, papurau (papers)

Creation date(s): [1895]-[1986]

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs

Name of creator(s): Morris Jones, 'Meurig Maldwyn' (1866-1944); T. Francis Thomas (fl. 1925-1990)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bardd o Garno, sir Drefaldwyn, oedd Morris Jones ('Meurig Maldwyn',1866-1944). Yr oedd John Thomas ('Ioan Maldwyn',1866-1937), hefyd o Garno; casglodd ei fab, T. Francis Thomas ddeunydd yn ymwneud â hanes Carno a Morris Jones.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau llenyddol Morris Jones, yn cynnwys cerddi llawysgrif yn Saesneg,[1895]; copïau llawysgrif o erthyglau, traethodau a chystadlaethau eisteddfodol yn Gymraeg,[1898]-1924; torion papur newydd o'i gyfraniadau i'r wasg leol a Chymreig,1903-1931; nodiadau ar Morris Jones gan T. Francis Thomas,[1925x1986]; a phapurau T. Francis Thomas, 1925-[1986], gan gynnwys deunydd yn ymwneud â 'Ioan Maldwyn', llyfr nodiadau a thraethodau teipysgrif ynghylch Carno,[1925x1986]; a cherddi,1942-[1965] = Literary papers of Morris Jones, including manuscript poems in English, [1895]; manuscript copies of Welsh articles, essays and eisteddfod compositions, [1898]-1924; newspaper cuttings of his contributions to the local and Welsh press, 1903-1931; notes on Morris Jones by T. Francis Thomas, [1925x1986]; and papers, 1925-[1986], of T. Francis Thomas, including material relating to 'Ioan Maldwyn', notebook and typescript essays concerning Carno, [1925x1986]; and poems, 1942-[1965].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg,Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau Morris Jones; a phapurau T. Francis Thomas.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1987, tt. 79-80, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr T. Francis Thomas, Carno, Powys, 1986, 1987.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'n cynnwys papurau'r rhoddwr sy'n ôl-ddyddio Meurig Maldwyn.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1987.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Morris, | 1866-1944 | Archives
Local history | Wales | Carno
Poets, Welsh language
Thomas, T. Francis | Archives

Personal names
Jones , Morris , 1866-1944
Thomas , T. Francis

Corporate names

Places
Carno (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details