ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Cymru-Ariannin, cofnodion

Reference code(s): GB 0210 CYMARIAN

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Cymdeithas Cymru-Ariannin

Short Title: Cymdeithas Cymru-Ariannin, cofnodion

Creation date(s): 1931-1997

Level of description: Fonds

Extent: 0.1 metrau ciwbig (10 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas Cymru-Ariannin

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ffurfiwyd Cymdeithas Cymru-Ariannin ym 1939 gan bobl â chysylltiad â'r Wladfa Gymreig yn Chubut, yr Ariannin, i fod yn ddolen gyswllt rhwng y ddwy wlad. Mae'r Gymdeithas yn trefnu a noddi cyfnewid athrawon, myfyrwyr a gweinidogion yr efengyl rhwng Cymru a'r Ariannin. Mae'n noddi cystadleuaeth lenyddol flynyddol (yn y Gymraeg) yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ers 1978. Yn ogystal mae'n noddi unrhyw fyfyriwr o'r Ariannin sydd am ddod i Gymru i ehangu gorwelion eu haddysg. Cafwyd cydweithredu agos â Choleg Harlech. Ymysg y sefydliadau a noddwyd yn y blynyddoedd diweddar mae Ysgol Gymraeg Trelew, Ysgol Feithrin y Gaiman a'r Ganolfan Gymraeg yn Esquel. Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y gymdeithas yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau cyffredinol a gohebiaeth,1957-1976, yn cynnwys rheiny yn ymwneud ag ymweliad Kyffin Williams â Phatagonia ym 1968 ac ymweliadau gan eraill wedi hynny, gohebiaeth, 1968-1976, ynghylch trefniadau i fyfyrwyr o Batagonia fynychu Coleg Harlech, gohebiaeth weinyddol cyffredinol, 1958-1975, a thorion o'r wasg,1959-1976. Ceir hefyd llyfrau cofnodion a chofnodion rhydd, 1965-1997; llythyrau,1965-1980, yn ymwneud â chynnal eisteddfodau a gweithgaredd llenyddol Y Wladfa; deunydd ynghylch dathlu deucanmlwyddiant sefydlu'r Wladfa ym 1865; a phapurau amrywiol, 1931-1996, yn cynnwys cylchlythyrau ac adroddiadau blynyddol y gymdeithas = General papers and correspondence, 1957-1976, including some relating to Kyffin Williams's visit to Patagonia in 1968, and subsequent visits by others, correspondence, 1968-1976, relating to arrangements for students from Patagonia to attend Coleg Harlech, general administrative correspondence, 1958-1975, and press cuttings, 1959-1976. There are also minute books and loose minutes, 1965-1997; letters, 1965-1980, relating to applications for grants; papers, 1946-1980, relating to the holding of eisteddfodau and the literary activity of Y Wladfa; material concerning the celebration of the bi-centenary of the establishment of Y Wladfa in 1965; and miscellaneous papers, 1931-1996, including stray circulars and pamphlets and annual reports of the society.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth a phapurau amrywiol; cofnodion; gohebiaeth, eisteddfodau a chynnyrch llenyddol Y Wladfa; dathlu deucanmlwyddiant Y Wladfa ym 1965; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Mae'n ofynol cael caniatâd ysgrifenedig yr ysgrifennydd cyfredol cyn cael gweld y papurau.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Mân Restri a Chrynodebau, 2000,tt. 6-9. Gellir cael mynegiad i'r catalog ar lein. Ni restrwyd y grwpiau diweddarach hyd yn hyn.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn debygol.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Troswyd yr adneuon a gyflwynwyd yn wreiddiol yn Rhagfyr 1976 a Mai 1978 yn rhodd wedi hynny. Rhodd gan Gymdeithas Cymru-Ariannin trwy law ei hysgrifennydd Mr Ceris Gruffudd, 23 Maes-yr-Efail, Penrhyn-coch, Aberystwyth, ym mis Hydref 1999.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 2000, tt. 6-9; gwefan Cymdeithas Cymru-Ariannin, edrychwyd 26 Mehefin 2006.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Cymry Ariannin | Archives

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Cymry Ariannin

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details