ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Francis, H. R., papurau

Reference code(s): GB 0210 HUGHRICH

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Hugh Richard Francis

Short Title: Francis, H. R., papurau

Creation date(s): 1887-1933

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Hugh Richard Francis, Llanddona, o Lundain yn ddiweddarach.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Hugh Richard Francis yn frodor o Landdona, Ynys Môn, a symudodd i Lundain i weithio fel saer dodrefn i gwmni Clark, Williams & Co., seiri llongau, ac a fu'n flaenor yng Nghapel Cymraeg Stratford.

CONTENT

Scope and content/abstract: Yn cynnwys llyfr cyfrifon, 1887-1888, yn ymwneud â gwaith adeiladu ar Gapel y Methodistiaid Calfinaidd, Llanddona, gan William Owen a Hugh Richard Francis, ac yn cynnwys barddoniaeth hefyd; llyfr ysgrifennu yn cynnwys dyfyniadau o Simon Lloyd, Amseryddiaeth Ysgrythurol (Bala, 1842) yn bennaf ac o ffynonellau Beiblaidd eraill gan Hugh Richard Francis; anerchiad ar 'Ofergoelion Cymreig' a draddodwyd gan Hugh Richard Francis i Gymdeithas Lenyddol Romford Road, Stratford, 1903; ffeil o gyfansoddiadau mewn teipysgrif gan Hugh Richard Francis, yn cynnwys cerdd fuddugol eisteddfod Llanddona,1933 = Comprises an account book, 1887-1888, relating to building work at Llanddona Calvinistic Methodist Chapel undertaken by William Owen and Hugh Richard Francis, and also containing poetry; an exercise book containing extracts mainly from Simon Lloyd, Amseryddiaeth Ysgruthurol (Bala, 1842), and other Biblical sources by Hugh Richard Francis; an address on Welsh superstitions ('Ofergoelion Cymreig') delivered by Hugh Richard Francis to the Romford Road Literary Society, Stratford, 1903; and A file of typescript compositions by Hugh Richard Francis, including the winning poem in the eisteddfod at Llanddona, 1933.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfr cyfrifon, gan gynnwys barddoniaeth hefyd; llyfr ysgrifennu yn cynnwys dyfyniadau o ffynonellau Beiblaidd; anerchiad ar ofergoelion Cymreig; a chyfansoddiadau mewn teipysgrif gan Hugh Richard Francis.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau,1999, tt. 39-40. Mae'r rhestr hefyd ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Dr J. G. Francis, TD, FRCA, Ebford, Exeter, April 1998.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau,1999, tt. 39-40.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rHeolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names
Francis , Hugh Richard

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details